Thời khóa biểu

Hướng dẫn học sinh xem thời khóa biểu
Mỗi học sinh có một thời khóa biểu của riêng mình. Tại đây, học sinh có thể xem được lịch học/kiểm tra nếu giáo viên gán vào thời khóa biểu.Có 3 dạng học liệu chính mà giáo viên có thể đưa lên thời khóa biểu cho học sinh học:Bài giảng trực tuyến ...
Hướng dẫn tính năng thời khóa biểu cấp trường
Nhà trường có thể theo dõi thời khoá biểu dạy học trực tuyến của các lớp bằng tính Thời khoá biểu. Tại đây, nhà trường có thể tìm, lọc theo các điều kiện: lớp, giáo viên.

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?