Tài khoản và đăng nhập

Làm thế nào để đăng nhập vào K12Online?
Người dùng trên K12Online có thể sử dụng k12Online trên cả web và mobile app. 1. Website- Có 2 cách để đăng nhập trên K12Online: Cách 1: Đăng nhập trực tiếp trên trang chủ k12online.vn - Đối với admin Sở/Phòng/trường; chuyên viên Sở/Phòng; GV; HS, ...
Quên mật khẩu trên K12Online
Trong trường hợp quên mật khẩu K12Online, người dùng làm theo hướng dẫn sau:1. Nếu là tài khoản quản trị cấp Sở/Phòng/trường- Liên hệ chuyên viên Viettel tỉnh/thành phố để được hỗ trợ. 2. Nếu là giáo viên- Liên hệ quản trị nhà trường để được hỗ trợ ...
Tăng cường tính bảo mật và an toàn thông tin khi sử dụng K12Online
Cẩm nang sử dụng K12Online an toàn:1. Đổi mật khẩu mặc định2. Hạn chế chia sẻ tài khoản, mật khẩu cho người khác3. Đổi mật khẩu định kỳ4. Không sử dụng các mật khẩu dễ đoán5. Liên hệ nhà trường/GVCN để được hỗ trợ đổi mật khẩu trong trường hợp quên ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?