Hướng dẫn nhập liệu thông tin GV, HS để tạo tài khoản

Kính gửi các nhà trường, 

Để việc tạo tài khoản cho các nhà trường được nhanh chóng hơn. Các thầy/cô vui lòng điền vào file mẫu sau và gửi lại cho nhân sự Viettel tỉnh/thành phố để được khởi tạo. 

Bước 1: Tải file mẫu về máy

- Nhà trường tải file mẫu thông tin GV, HS cần tạo tài khoản dưới đây. 

Bước 2: Điền thông tin theo mẫu

Trong đó lưu ý, cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin. Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc. 

1. Với thông tin của học sinh:

- Họ và tên (*): Cung cấp chính xác họ và tên, vì sau này tài khoản học sinh sẽ được sinh ra tự động dựa vào họ và tên của học sinh
- Giới tính (*): Chỉ chọn 1 trong 2 giá trị: Nam/Nữ
- Lớp (*): Cung cấp chính xác tên lớp
- Ngày sinh (*): định dạng dd/mm/yyyy. Ví dụ, sinh ngày 23 tháng 12 năm 2007 thì điền là: 23/12/2007
- Họ và tên mẹ (*); 
- Năm sinh của mẹ (*); 
- Họ và tên người giám hộ;
- Năm sinh người giám hộ. 

Lưu ý: Học sinh bắt buộc phải có thông tin họ và tên và năm sinh của mẹ hoặc người giám hộ. 

2. Với thông tin giáo viên

Lưu ý: 
1. Tài khoản của giáo viên đã có sẵn. Giống như tài khoản trên hệ thống taphuan.csdl.edu.vn
2. Nếu chưa có, nhà trường thực hiện đồng bộ tài khoản về. (Vào Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản => Chọn Đồng bộ tài khoản => Chọn Giáo viên => Đồng bộ) 
3. Trong trường hợp, nhà trường cần tạo thêm mới tài khoản cho giáo viên mới thì mới gửi thông tin yêu cầu khởi tạo bằng file ở dưới. 
- Các thông tin cần cung cấp với giáo viên như sau: 

- Họ và tên (*); 
- Giới tính (*): Chỉ chọn 1 trong 2 giá trị: Nam/Nữ
- Ngày sinh (*): định dạng dd/mm/yyyy. Ví dụ, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1980 thì điền là: 23/12/1980
- Email (*): Lưu ý, nhập chính xác email của giáo viên và địa chỉ email là duy nhất vì đây sẽ là tài khoản K12Online của giáo viên đó; 
- Điện thoại; 
- Địa chỉ; 
- CMND/CCCD (*).

Bước 3: Gửi lại file thông tin cho Viettel

- Sau khi đã hoàn thiện xong thông tin, nhà trường gửi lại file thông tin cho nhân sự của Viettel. 

- Lưu ý: Để quá trình hỗ trợ được nhanh nhất, Viettel chỉ tiếp nhận các file đã cung cấp đầy đủ thông tin và đúng mẫu quy định. 

Lưu ý: Với những trường đang sử dụng phần mềm SMAS mà mới triển khai K12Online, không cần điền thông tin vào form này, liên hệ Viettel tỉnh/tp để được hướng dẫn đồng bộ tài khoản. 


Form tạo tài khoản GV Tải xuống Xem trước
Form tạo tài khoản HS Tải xuống Xem trước

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục