Ngân hàng câu hỏi của giáo viên

Ngân hàng câu hỏi là tính năng giúp cho giáo viên lưu trữ các câu hỏi theo từng môn, khối của mình để sử dụng tạo bài kiểm tra dạng ma trận.

1. Tạo mới ngân hàng câu hỏi

Vào Kiểm tra, đánh giá => Chọn Ngân hàng câu hỏi => Chọn Thêm mới => Nhập các thông tin cơ bản của ngân hàng câu hỏi cần tạo

- Tên ngân hàng câu hỏi

- Khối

- Môn học

- Chia sẻ cho giáo viên: chọn giáo viên mà muốn chia sẻ NHCH này cùng. 

2. Thêm câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi

Có nhiều cách để thêm câu hỏi và ngân hàng câu hỏi vừa tạo. Tùy vào loại câu hỏi mà giáo viên có thể lựa chọn hình thức thêm câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi. 

Cách 1: Nhập tay

- Hỗ trợ tất cả các dạng câu hỏi mà hệ thống hỗ trợ. 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: https://hotro.k12online.vn/giao-vien/cac-dang-cau-hoi-tren-k12online.html

Cách 2: Nhập từ Word (dạng ABCD)

- Chỉ hỗ trợ câu hỏi dạng trắc nghiệm chọn 1 đáp án, trong đó có 4 phương án là A, B, C, D

- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: https://hotro.k12online.vn/cau-hoi-thuong-gap/huong-dan-nhap-cau-hoi-tu-word-dang-abcd.html

Cách 3: Sao chép từ Word (dạng ABCD)

- Chỉ hỗ trợ câu hỏi dạng trắc nghiệm chọn 1 đáp án, trong đó có 4 phương án là A, B, C, D

Cách 4: Sao chép từ Word (dạng đầy đủ)

- Hỗ trợ đa số các dạng câu hỏi mà hệ thống có, trừ một số câu hỏi dạng mới như dạng phức, tìm và sửa lỗi sai...

- Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: https://hotro.k12online.vn/cau-hoi-thuong-gap/nhap-lieu-cau-hoi-dang-sao-chep-nhap-tu-word-dang-day-du.html

Cách 5: Nhập từ Word (dạng đầy đủ)

- Hỗ trợ đa số các dạng câu hỏi mà hệ thống có, trừ một số câu hỏi dạng mới như dạng phức, tìm và sửa lỗi sai...

Cách 6: Nhập từ Excel (ít dùng)

- Chỉ mới hỗ trợ dạng trắc nghiệm chọn 1 đáp án, trong đó có 4 phương án. 

3. Chia sẻ ngân hàng câu hỏi

Giáo viên có thể chia sẻ ngân hàng câu hỏi mà mình đã tạo cho giáo viên khác sử dụng bằng cách vào chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi và chọn các giáo viên muốn chia sẻ. 

Lưu ý: Giáo viên chỉ có thể chia sẻ những câu hỏi mà mình đã tạo cho giáo viên khác. Các câu hỏi mà giáo viên copy ở trên hệ thống thì không chia sẻ được cho các giáo viên khác để tránh trùng lặp câu hỏi. 

4. Xuất bản ngân hàng cẩu hỏi

Giáo viên muốn xuất bản ngân hàng câu hỏi của mình cho nhà trường có thể sử dụng tính năng Xuất bản NHCH để gửi cho nhà trường. Các câu hỏi này sẽ được nhà trường duyệt và sử dụng tổ chức kỳ thi cấp trường. 

Lưu ý: Giáo viên chỉ có thể xuất bản những câu hỏi mà mình đã tạo để gửi lên cho nhà trường. Các câu hỏi mà giáo viên copy ở trên hệ thống từ giáo viên khác hoặc từ ngân hàng câu hỏi khác thì không được gửi lên cho nhà trường để tránh trùng lặp nội dung câu hỏi do nhiều giáo viên cùng đưa lên câu hỏi đó. 

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục