Câu hỏi thường gặp dành dành cho Sở, Phòng, trường

Câu 1: Làm thế nào để có tài khoản sử dụng trên K12Online?

Trả lời:

Sau khi đăng ký sử dụng K12Online với Viettel, nhà trường liên hệ Viettel tỉnh/thành phố để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

Câu 2: Làm thế nào để đăng nhập trên K12Online

Trả lời: 

Cách 1: Truy cập link trực tiếp của trường do Viettel cung cấp => Nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống. 

Cách 2: Truy cập link k12online.vn => Nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống.

Lưu ý:

- Đối với các trường đăng nhập tài khoản do Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thì sử dụng Cách 1

Câu 3: Người dùng quên mật khẩu thì làm như thế nào?

Trả lời: 

Admin trường chủ động vào tính năng Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản => Tìm tài khoản đó và tiến hành reset mật khẩu của học sinh đó. 

Câu 4: HS báo không đăng nhập được thì Nhà trường/GV xử lý như thế nào?

Trả lời:

Khi gặp các trường hợp HS báo không đăng nhập được, Nhà trường/GV xử lý như sau:

1. Tại thời điểm đó, các HS khác có phản ánh không đăng nhập được không hay chỉ mình em ấy phản ánh? 

- Nếu các HS khác không phản ánh, nghĩa là phần lớn lý do không vào được do em ấy (có thể quên tài khoản/mật khẩu, mạng, thiết bị có vấn đề, thao tác sai...); 

2. GV mượn tài khoản của HS để thử đăng nhập xem có được không? Nếu:
- GV thử đăng nhập mà vẫn được thì GV hướng dẫn lại thao tác đăng nhập cho HS. 

- Không được => Có thể do HS đó đã đổi mật khẩu, GV yêu cầu nhà trường reset mật khẩu để thử đăng nhập lại. 

3. Nếu thử hết các cách rồi mà vấn không được thì liên hệ Viettel để được kiểm tra và hỗ trợ. 

Câu 5: Muốn xoá tài khoản trên K12Online thì làm như thế nào?

Trả lời:

Nhà trường liên hệ trực tiếp với Viettel tỉnh/thành phố để xác nhận xoá và được hỗ trợ:

1. Cung cấp lý do tại sao lại phải xoá tài khoản:

- Nếu là sai thông tin GV, HS thì chỉ cần cung cấp thông tin đúng để Viettel tỉnh/thành phố cập nhật lại. 

- Nếu xoá do nhầm dữ liệu hoặc học sinh đã nghỉ học/bỏ học thì mới cần yêu cầu xoá.

2. Xác nhận với Viettel có chắc chắn là muốn xoá tài khoản đó không? Nếu đồng ý xoá thì đồng nghĩa với mất hết dữ liệu của tài khoản đó, không thể khôi phục lại được. 

3. Sau khi đã chắc chắn 2 thông tin trên và thực sự cần xoá thì gửi lại các thông tin sau Viettel hỗ trợ xoá: 

- Link trường trên K12Online:

- Danh sách tài khoản cần xoá:

- Lý do cần xoá: 

Câu 6: Nhà trường thực hiện phân lớp giảng dạy cho giáo viên nhưng không hiện ra lớp?

Trả lời:

Một số nguyên nhân có thể không chọn được lớp khi phân công giáo viên thực hiện phân lớp:

1. Nhà trường chưa đồng bộ tài khoản học sinh

2. Nhà trường chưa đồng bộ kế hoạch đào tạo

3. Giáo viên đó chưa được phân môn giảng dạy;

4. Môn học của khối đó đã được phân công hết cho các giáo viên khác rồi, không còn lớp nào trống. 

Câu 7: Duyệt bài giảng thì làm như thế nào?

Trả lời:

Vào Quản lý học liệu => Chọn Bài giảng cần kiểm duyệt => Click Duyệt/Từ chối tại cột Hành động để thực hiện.

Câu 8: Duyệt kế hoạch bài dạy thì làm như thế nào?

Trả lời:

Vào Kế hoạch bài dạy => Tìm kế hoạch bài dạy cần kiểm duyệt => Click Duyệt/Từ chối tại cột Hành động để thực hiện. 

Câu 9: Các trường hợp giáo viên của nhà trường nghỉ hưu/nghỉ việc thì xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Nhà trường liên hệ Viettel tỉnh/tp để được hỗ trợ. Quy trình thực hiện như sau: 

Bước 1: Viettel tỉnh/tp hướng dẫn nhà trường cập nhật trạng thái nghỉ việc trên SMAS/CSDLN Viettel 

Bước 2: Viettel tỉnh/tp xóa tài khoản đó trên hệ thống SSO Viettel để đảm bảo từ lần sau sẽ không đồng bộ về tài khoản đó nữa 

Bước 3: Sau khi xong, gửi lại K12Online các thông tin sau để xác nhận và yêu cầu hỗ trợ xóa: 

- Link trường: 

- Tài khoản cần xóa: 

- Lý do xóa: Xóa do nghỉ hưu/nghỉ việc 

- Viettel tỉnh/tp hiểu rằng khi gửi y/c xóa lên K12Online là đồng nghĩa với việc đã confirm trước với nhà trường và đồng ý xóa tài khoản và toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài khoản đó, không thể khôi phục lại được.

Câu 10: Các trường hợp giáo viên chuyển trường thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Nhà trường liên hệ Viettel tỉnh/tp để được hỗ trợ. Quy trình thực hiện như sau: 

Bước 1: Viettel tỉnh/thành phố hướng dẫn cập nhật thông tin của giáo viên trên SMAS/CSDLN và SSO Viettel từ trường cũ sang trường mới

Bước 2: Sau khi xong, Viettel tỉnh/tp gửi lại TT KHGD các thông tin sau để xác nhận và yêu cầu hỗ trợ xóa ở trường cũ:

- Link trường cũ: 

- Tài khoản cần xóa: 

- Lý do xóa: Chuyển công tác sang trường khác

Bước 3: Xóa tài khoản giáo viên ở trường cũ rồi tiến hành đồng bộ tài khoản của giáo viên ở trường mới. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục