Câu hỏi thường gặp dành dành cho Sở, Phòng, trường

Nhà trường thực hiện phân lớp giảng dạy cho giáo viên nhưng không hiện ra lớp?

Trả lời:

Một số nguyên nhân có thể không chọn được lớp khi phân công giáo viên thực hiện phân lớp:

1. Nhà trường chưa đồng bộ tài khoản học sinh

2. Nhà trường chưa đồng bộ kế hoạch đào tạo

3. Giáo viên đó chưa được phân môn giảng dạy;

4. Môn học của khối đó đã được phân công hết cho các giáo viên khác rồi, không còn lớp nào trống. 

Duyệt bài giảng thì làm như thế nào?

Trả lời:

Vào Quản lý học liệu => Chọn Bài giảng cần kiểm duyệt => Click Duyệt/Từ chối tại cột Hành động để thực hiện.

Duyệt kế hoạch bài dạy thì làm như thế nào?

Trả lời:

Vào Kế hoạch bài dạy => Tìm kế hoạch bài dạy cần kiểm duyệt => Click Duyệt/Từ chối tại cột Hành động để thực hiện. 

Các trường hợp giáo viên của nhà trường nghỉ hưu/nghỉ việc thì xử lý như thế nào? 

Trả lời: 

Nhà trường liên hệ Viettel tỉnh/tp để được hỗ trợ. Quy trình thực hiện như sau: 

Bước 1: Viettel tỉnh/tp hướng dẫn nhà trường cập nhật trạng thái nghỉ việc trên SMAS/CSDLN Viettel 

Bước 2: Viettel tỉnh/tp xóa tài khoản đó trên hệ thống SSO Viettel để đảm bảo từ lần sau sẽ không đồng bộ về tài khoản đó nữa 

Bước 3: Sau khi xong, gửi lại K12Online các thông tin sau để xác nhận và yêu cầu hỗ trợ xóa: 

- Link trường: 

- Tài khoản cần xóa: 

- Lý do xóa: Xóa do nghỉ hưu/nghỉ việc 

- Viettel tỉnh/tp hiểu rằng khi gửi y/c xóa lên K12Online là đồng nghĩa với việc đã confirm trước với nhà trường và đồng ý xóa tài khoản và toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài khoản đó, không thể khôi phục lại được.

Các trường hợp giáo viên chuyển trường thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Nhà trường liên hệ Viettel tỉnh/tp để được hỗ trợ. Quy trình thực hiện như sau: 

Bước 1: Viettel tỉnh/thành phố hướng dẫn cập nhật thông tin của giáo viên trên SMAS/CSDLN và SSO Viettel từ trường cũ sang trường mới

Bước 2: Sau khi xong, Viettel tỉnh/tp gửi lại TT KHGD các thông tin sau để xác nhận và yêu cầu hỗ trợ xóa ở trường cũ:

- Link trường cũ: 

- Tài khoản cần xóa: 

- Lý do xóa: Chuyển công tác sang trường khác

Bước 3: Xóa tài khoản giáo viên ở trường cũ rồi tiến hành đồng bộ tài khoản của giáo viên ở trường mới. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục