Giới thiệu Nghiệp vụ tổng quan dành cho Học sinh

Dưới đây là nghiệp vụ tổng quan dành cho học sinh khi sử dụng trên K12Online. 

Lưu ý: K12Online chỉ là nền tảng công nghệ để giúp giáo viên và nhà trường cung cấp nội dung và tổ chức các hoạt động học tập trên hệ thống. Do vậy, tính năng thực tế có thể ít hơn tùy thuộc vào nhà trường và giáo viên có triển khai các nội dung đó hay không. Trong quá trình sử dụng, học sinh liên hệ giáo viên trực tiếp giảng dạy để được hỗ trợ cách sử dụng và khai thác học liệu để được hướng dẫn chi tiết và chính xác. 

1. Các nền tảng có thể sử dụng K12Online

Cách 1: Sử dụng máy tính

Đang cập nhật...

Cách 2: Sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng

Đang cập nhật...

2. Đăng nhập vào K12Online

Đang cập nhật...

3. Giới thiệu giao diện và cách bố trí hệ thống K12Online

3.1. Giao diện phiên bản web

Đang cập nhật...

3.2. Giao diện phiên bản trên điện thoại thông minh, máy tính bảng

Đang cập nhật...

4. Học tập trên K12Online

4.1. Tự học qua các bài giảng của giáo viên

Đang cập nhật...

4.2. Học tương tác trực tuyến với giáo viên qua lớp học ảo

Đang cập nhật...

4.3. Khai thác kho học liệu số của Sở/Phòng/trường

Đang cập nhật...

5. Làm bài tập, kiểm tra, đánh giá trên K12Online

5.1. Các nội dung do giáo viên giao

Đang cập nhật...

5.2. Các nội dung do nhà trường (hoặc Sở/Phòng GD&ĐT giao)

Đang cập nhật...

6. Đầu mối hỗ trợ học sinh trên K12Online

Đang cập nhật...

7. Các tính năng khác trên K12Online

Đang cập nhật...

8. Một số câu hỏi thường gặp

Đang cập nhật...

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục