Hướng dẫn Nhà trường đồng bộ điểm sang hệ thống SMAS

1. Đối tượng áp dụng

- Hiện tại tính năng đồng bộ điểm chỉ áp dụng với các cấp THCS, THPT

- Áp dụng với các kỳ thi cấp trường, được tổ chức theo loại kỳ thi chính quy (chưa áp dụng với các kỳ thi theo hình thức tự do);

- Chỉ áp dụng với mới những đơn vị đã được đồng bộ tài khoản từ nguồn SMAS. 

- Chỉ áp dụng với những đơn vị đã đăng ký sử dụng dịch vụ K12Online. 

2. Lưu ý trước khi thực hiện

2.1. Lưu ý điều kiện đảm bảo bên SMAS

Trước khi đồng bộ điểm từ K12Online sang SMAS, nhà trường lưu ý phải đảm bảo đã thực hiện các thao tác Nộp CSDLN lên cấp Sở trên SMAS để đồng bộ dữ liệu sang K12Online:

- Nộp thông tin cán bộ

- Nộp thông tin lớp học

- Nộp thông tin học sinh (để đảm bảo có csdlnCode của học sinh đó, nếu không đồng bộ điểm từ K12Online sang SMAS được). 

- Lớp có học sinh cần đồng bộ điểm đã được khai báo số cột điểm trên SMAS.

2.2. Lưu ý điều kiện đảm bảo bên K12Online

- Trước khi thực hiện đồng bộ điểm từ K12Online sang SMAS sau khi tất cả đề thi đã kết thúc và nhà trường đã kiểm tra, chốt điểm chính xác bên K12Online rồi. Do bảng điểm cuối cùng trên K12Online sẽ được đồng bộ hoàn toàn sang bên SMAS. 

- Sau khi đã đồng bộ điểm sang SMAS, nhà trường sẽ không được sửa/xóa/tác động vào đề thi đó trên K12Online. 

- K12Online chỉ đồng bộ sang cột điểm mà toàn bộ học sinh chưa có điểm trong cột điểm đó. Nếu bên SMAS có học sinh đã được nhập điểm rồi, thì K12Online sẽ không thực hiện đồng bộ điểm sang được. 

- Để không xảy ra hiện tượng sai lệch dữ liệu, thao tác đồng bộ điểm từ K12Online sang SMAS chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất trên mỗi đề thi. Nhà trường đã đồng bộ điểm đề thi đó sang SMAS rồi thì không được phép đồng bộ lại lần nữa. 

3. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhà trường vào chi tiết kỳ thi trên K12Online mà cần đồng bộ điểm sang SMAS

- Vào menu Khảo thí => Chọn Quản lý kỳ thi => Vào chi tiết kỳ thi đã tổ chức trên K12Online mà cần đồng bộ sang SMAS

Bước 2: Vào menu Bảng điểm => Nhấn nút Đồng bộ điểm SMAS

Bước 3: Chọn đề thi cần đồng bộ điểm và chọn cột điểm cho từng lớp muốn cần đồng bộ sang SMAS => Sau đó nhấn Lưu lại
Lưu ý: Chọn chính xác đề thi và cột điểm bên SMAS của mỗi lớp cần đồng bộ sang.

Bước 4: Nhà trường đợi hệ thống xử lý trong vòng 1 vài phút, sau đó nhấn Refresh lại trang bảng điểm để xem kết quả. Những học sinh nào được đồng bộ điểm sang SMAS thành công sẽ có biểu tượng cái khiên bên cạnh điểm của học sinh đó. 
 
 
Bước 5: Nhà trường sang hệ thống SMAS để kiểm tra lại điểm bên SMAS xem đã chính xác chưa. Nếu có sai sót hoặc cần điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh trực tiếp bên hệ thống SMAS. 

4. Lỗi thường gặp

4.1. Không hiện lớp để chọn đồng bộ

- Nguyên nhân 1: Lớp đó chưa khai báo số lần đánh giá và các cột điểm đánh giá bên SMAS. 

=> Giải pháp: Nhà trường vào SMAS => Chọn Hệ thống => Chọn Khai báo dữ liệu => Chọn Khai báo đánh giá theo môn học để khai báo các cột điểm cho lớp đó. 

- Nguyên nhân 2: Do trường đã khóa cột điểm đó bên SMAS hoặc không nằm trong đợt nhập điểm bên SMAS.

- Giải pháp: Nhà trường cấu hình lại bên SMAS. 

4.2. Không nhìn thấy 1 số học sinh khi đồng bộ điểm. 

- Nguyên nhân: Do học sinh đó chưa được nộp dữ liệu học sinh trong menu Nộp lên CSDLN cấp Sở nên tài khoản học sinh chưa có csdlnCode.  
- Giải pháp: Nhà trường vào SMAS => Chọn Nộp CSDLN cấp Sở => Nộp lại dữ liệu học sinh cho các học sinh chưa nộp. 

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục