Tổ chức kỳ thi Offline trên K12Online

1. Tạo kỳ thi

Vào Khảo thí => Chọn Tổ chức kỳ thi => Chọn Thêm mới => Nhập các thông tin cơ bản cùa kỳ thi.

Lưu ý:

- Đề thi/bài kiểm tra offline chỉ áp dụng với các đề có các câu hỏi 1 đáp án, nhiều đáp án. Chưa áp dụng với nhựng dạng câu hỏi còn lại. 

- Nên sử dụng mẫu phiếu 120 câu.

- Chỉ áp dụng với những đơn vị đăng ký dịch vụ có tổ chức thi offline. 

2. Tạo đề thi

Thêm mới đề thi: Tại tab Đề thi => Chọn Thêm mới để tạo 1 đề thi mới => Nhập các thông tin cơ bản của đề thi.

Lưu ý: Trong quá trình tạo đề thi, tại mục Hình thức làm bài chọn hình thức Offline (thi trên giấy).

Có 3 dạng đề thi có thể tạo:

Dạng 1: Nhập tay - Nhập các thông tin cơ bản của đề thi và câu hỏi cho đề thi. - Thêm lần lượt từng câu hỏi lên hệ thống.

Dạng 2: PDF - Nhập các thông tin cơ bản của đề thi và câu hỏi cho đề thi. - Thêm file đề thi dạng pdf lên hệ thống và nhập đáp án cho đề thi.

Dạng 3: Ma trận - Nhập các thông tin cơ bản của đề thi và câu hỏi cho đề thi. - Chọn NHCH sử dụng cho đề thi - Tại phần Ma trận câu hỏi, chọn số lượng câu hỏi cần lấy ở từng chủ đề và cấp độ trong NHCH đã chọn để hệ thống tự động lấy ra tạo đề thi.

Lưu ý: Khi tạo đề thi, hệ thống sẽ yêu cầu mẫu phiếu TLTN mà GV sẽ dùng để cho HS tô, GV chọn đúng phiếu TLTN mà mình sẽ sử dụng để sau này hệ thống nhận dạng được chính xác. Nên sử dụng mẫu phiếu 120 câu của Bộ GD&ĐT.

3. Đăng ký dự thi

Tại menu của kỳ thi vừa tạo, nhà trường vào menu Đăng ký dự thi => Chọn Thêm mới để thực hiện đăng ký dự thi cho HS trong trường.

4. Duyệt thí sinh

Sau khi đăng ký dự thi xong, nhà trường chuyển xuống menu Duyệt thí sinh => Rà soát lại nếu thiếu/sai sót thì đăng ký dự thi lại => Nếu đã đúng và đủ tiến hành duyệt để chốt danh sách thí sinh chính thức.

5. Đánh số báo danh

Trong trường hợp kỳ thi tổ chức thi trên giấy, HS phải tô vào phiếu TLTN để hệ thống K12Online chấm điểm qua máy scan/điện thoại thì sau khi duyệt danh sách thí sinh chính thức, nhà trường vào menu Duyệt thí sinh để thực hiện Đánh số báo danh cho HS.

6. Chấm thi

Bước 1: Vào Tổ chức Kì thi => Chọn Kì thi đã tạo => Chọn Đề thi chấm scan đã tạo và click vào icon Báo cáo

Bước 2: Chọn tab Scan bài kiểm tra và Click Nhập ảnh bài kiểm tra

Bước 3: Sau khi tải toàn bộ bài làm của học sinh lên, Click Đọc kết quả và ấn Load lại như hình mô tả

Bước 4: Kiểm tra kết quả đọc

- Trạng thái Thành công: Đã nhận diện được toàn bộ

- Trạng thái Sai số báo danh: Số báo danh không khớp với hệ thống

- Trạng thái Sai mã đề: Mã đề không tồn tại trên hệ thống

- Click để sửa thông tin bài và đọc lại kết quả

Bước 5: Duyệt kết quả và kiểm tra điểm


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục