Dành cho trường

Báo cáo thống kê cấp trường
K12Online cung cấp nhiều mẫu báo cáo, thống kê cho nhà trường có số liệu thống kê, báo cáo, phục vụ cho việc nắm bắt tính hinh và điều hành việc dạy học trực tuyến của nhà trường.1. Báo cáo người dùng: Danh sách tài khoản trường, GV, HS có trên hệ ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?