Hướng dẫn tính năng thời khóa biểu cấp trường

Nhà trường có thể theo dõi thời khoá biểu dạy học trực tuyến của các lớp bằng tính Thời khoá biểu. Tại đây, nhà trường có thể tìm, lọc theo các điều kiện: lớp, giáo viên.


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục