Hướng dẫn học sinh xem bài giảng trực tuyến trên K12Online

1. Hướng dẫn xem bài giảng trực tuyến

Trường hợp 1: Sử dụng trên máy tính

  • Vào menu Học tập => Chọn Bài giảng => Tìm kiếm bài giảng cần xem

  • Click vào tên từng bài học để xem. Trong quá trình xem bài giảng của giáo viên, học sinh có thể nhấn vào menu Thảo luận để đặt câu hỏi hoặc trao đổi với giáo viên và các học sinh khác.

Lưu ý: Trong quá trình xem bài giảng, học sinh có thể xem tiến độ hoàn thành của mình ngay bên cạnh tên bài học.

Trường hợp 2: Sử dụng các thiết bị di động (tablet, smartphone...)

  • Vào ứng dụng K12Online trên điện thoại/máy tính bảng => Chọn Bài giảng

  • Click vào tên bài giảng cần xem

  • Trong quá trình xem bài giảng, học sinh click lần lượt vào tên học liệu cần xem

  • Trong quá trình xem bài giảng của giáo viên, học sinh có thể nhấn vào tab Thảo luận để đặt câu hỏi hoặc trao đổi với giáo viên và các học sinh khác.

II. Một câu hỏi thường gặp khi xem bài giảng trên K12Online

1. Sao không nhìn thấy bài giảng trên thời khoá biểu

Trả lời: 

2. Đã xem hết video rồi mà vẫn báo chưa hoàn thành 100%

Trả lời:

- Nếu giáo viên yêu cầu học sinh phải học trong khung giờ tiết học mà gán lên thời khoá biểu mới được tính hoàn thành thì học sinh đó nếu học ngoài khung thời gian đó sẽ không được ghi nhận. 

3. Đã xem hết bài học dạng text rồi mà hệ thống vẫn báo chưa hoàn thành 100%

Trả lời:
- Học sinh xong khi xem hết tài liệu dạng text rồi, nhấn vào nút Tôi đã hiểu toàn bộ nội dung bài học để hệ thống ghi nhận là đã hoàn thành. 

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục