Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra trên K12Online

Có 2 dạng bài kiểm tra trên hệ thống K12Online:

- Bài kiểm tra tập trung

- Bài kiểm tra phân tán. 

1. Một số lưu ý khi làm bài kiểm tra trực tuyến

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

https://hotro.k12online.vn/tai-lieu/mot-so-luu-y-khi-lam-bai-kiem-tra-thi-truc-tuyen-tren-k12online.html

2. Hướng dẫn làm bài kiểm tra trực tuyến

Cách 1: Học sinh vào menu Bài kiểm tra

Trường hợp 1: Học sinh làm trên máy tính

Bước 1: Học sinh vào menu Bài kiểm tra => Xem bài kiểm tra cần làm

Bước 2: Khi đến thời gian bài kiểm tra => Nhấn nút Làm bài

Trường hợp 2: Học sinh làm trên điện thoại, máy tính bảng

Bước 1: Học sinh vào menu Bài kiểm tra => Xem bài kiểm tra cần làm

Bước 2: Khi đến thời gian bài kiểm tra => Nhấn nút Làm bài

Cách 2: Vào từ menu Thời khóa biểu

Bước 1: Học sinh vào menu Thời khóa biểu => Xem bài kiểm tra tập trung mà giáo viên đã gán vào từng tiết học ở trên hệ thống.

Bước 2: Khi đến thời gian bài kiểm tra => Nhấn nút Làm bài

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng với bài kiểm tra dạng tập trung.

 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục