Lịch của tôi

Mỗi học sinh có một thời khóa biểu của riêng mình. Tại đây, học sinh có thể xem được lịch học/kiểm tra nếu giáo viên gán vào thời khóa biểu.

Có 3 dạng học liệu chính mà giáo viên có thể đưa lên thời khóa biểu cho học sinh học:

  • Bài giảng trực tuyến (màu xa trời)

  • Bài kiểm tra (màu đỏ)

  • Lớp học ảo (màu xanh lá cây)

Trường hợp 1: Sử dụng trên máy tính

Để vào tính năng Thời khóa biểu, học sinh vào menu Thời khóa biểu ở ngay trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiện thị ra thời khóa biểu của học sinh.

Click vào nội dung cần học/xem lại. Sau đó:

  • Nhấn nút Vào học (nếu muốn vào học bài giảng hoặc vào tham gia lớp học ảo);

  • Nhấn nút Vào thi (nếu muốn vào làm bài kiểm tra)

  • Nhấn nút Xem lại (nếu muốn xem lại bài giảng, lớp học ảo).

Trường hợp 2: Sử dụng trên thiết bị di động (tablet, smartphone...)

Để vào tính năng Thời khóa biểu, học sinh vào menu Thời khóa biểu ở ngay giao diện của ứng dụng K12Online. Hệ thống sẽ hiện thị ra thời khóa biểu của học sinh.

Click vào nội dung cần vào học/xem lại. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục