Hướng dẫn giáo viên chấm thi tự luận kỳ thi cấp Sở/Phòng

QUY TRÌNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHẤM THI

1. Lưu ý thực hiện

- Giáo viên được phân công chấm thi vui lòng chấm hết các bài thi đã được phân công trong thời gian yêu cầu của Sở/Phòng. 

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Giáo viên vào menu Kiểm tra, đánh giá => Chọn Nghiệp vụ thi thi => Chọn Chấm thi

Bước 2: Giáo viên tìm đề thi được phân công chấm và xem báo cáo chấm thi. 

Bước 3: Giáo viên vào chấm lần lượt từng bài thi. 

Bước 4: Giáo viên vào chi tiết bài làm của học sinh. Với những bài làm mà có chụp ảnh câu trả lời, giáo viên có thể click vào ảnh để xem chi tiết hoặc click vào tính năng Ghi chú ảnh để có thể nhiều tùy chọn khác như nhận xét lên bài của học sinh, dán sticker... 

- Với mỗi một câu hỏi đều có phần Cho điểm, giáo viên nhập số điểm cho câu hỏi đó và nhấn nút Cho điểm để hệ thống ghi nhận điểm cho bài thi. 

- Nếu điểm thập phân thì nhập bằng ký tự "dấu phẩy" để hệ thống ghi nhận. Ví dụ: 9,5 (chín phẩy năm)

 

Bước 5: Sau khi đã chấm xong, giáo viên rà soát và check lại lần cuối các câu và điểm cho từng câu. Nếu có sai sót thì chỉnh sửa, cho điểm lại.

Bước 6: Nếu đã chính xác hết rồi, giáo viên nhấn vào nút Hoàn thành chấm bài (ở góc bên phải trên cùng) để kết thúc quá trình chấm thi cho bài đó. 
 
Kết quả sau khi hoàn thành chấm bài, các bài thi được phân công sẽ chuyển trạng thái thành Đã chấm
 
Lưu ý:
- Nếu không nhấn Hoàn thành chấm bài, hệ thống sẽ hiểu là giáo viên chưa chấm xong bài đó, trạng thái vẫn là Đang chấm.
- Nếu giáo viên đã nhấn Hoàn thành chấm bài thì đồng nghĩa với việc xác nhận đã chấm xong cho bài thi đó, sẽ không được phép chỉnh sửa hoặc chấm lại bài thi đó nữa. 
- Giáo viên cần hoàn thành chấm bài xong trước thời gian của Sở/Phòng yêu cầu. Đảm bảo tất cả bài thi được phân công đều có trạng thái Đã chấm. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ chấm và duyệt điểm của toàn bộ đề thi. 

II. QUY TRÌNH DUYỆT ĐIỂM TỰ LUẬN

1. Lưu ý thực hiện

- Sau khi toàn bộ giáo viên được phân công chấm thi đề thi đã hoàn thành chấm thi tất cả các bài thi của đề xong, admin Sở/Phòng sẽ thực hiện nghiệp vụ Chốt điểm
- Nếu bài thi mà có sự chênh lệch điểm của các câu tự luận hoặc tổng điểm mà các giáo viên chấm thì sẽ không được duyệt. Cần phân công cho giáo viên duyệt điểm để tiến hành vào duyệt/chấm lại.
- Nếu 1 bài thi mà chỉ phân công cho 1 giáo viên chấm thì mặc định sẽ được duyệt luôn. 

2. Hướng dẫn duyệt điểm

Bước 1: Sau khi admin Sở/Phòng chốt điểm của các giáo viên đã chấm độc lập và phân công thêm giáo viên duyệt điểm để kiểm tra lại các bài thi có chênh lệch về điểm số thì giáo viên được phân quyền duyệt thi sẽ đăng nhập hệ thống với tài khoản giáo viên duyệt thi của mình. 
Bước 2: Chọn Nghiệp vụ thi => Chọn tab Duyệt điểm (Tại đây, sẽ hiển thị danh sách bài thi được sở phòng trường phân công cho giáo viên duyệt điểm các bài thi đã được chấm thi, nhưng có sự chênh lệch về điểm tại các câu tự luận hoặc điểm tổng của bài thi đó) 
 
Bước 3: Thực hiện duyệt điểm

Trường hợp 1: Giáo viên vào duyệt kết quả từ 1 trong các giáo viên đã chấm (giáo viên kiểm tra bài của các giáo viên đã chấm trước đó và duyệt)

- Trong trường hợp giáo viên muốn kiểm tra bài của các giáo viên khác đã chấm trước đó và duyệt, giáo viên click vào 1 điểm tại cột Giáo viên chấm trong cột Điểm để xem chi tiết bài thi do giáo viên khác đã chấm. 

-  Quan sát lại bài và nhấn Duyệt điểm => Đồng ý nếu muốn duyệt điểm tại bài của giáo viên khác đã chấm thi. Sau khi xác nhận sẽ hiển thị Giáo viên duyệt bài của Giáo viên đó tại cột Duyệt trong menu Nghiệp vụ thi. 

Trường hợp 2: Giáo viên duyệt điểm thực hiện chấm lại

- Giáo viên có thể click Chấm lại để chấm lại bài thi gốc của học sinh nếu thấy các bài thi do giáo viên chấm thi chấm vẫn không chính xác.

-  Giáo viên vào chấm lại và thực hiện cho điểm tại các câu tự luận như thao tác chấm bài thông thường. 

-  Nhấn Hoàn thành chấm bài => chọn Đồng ý, sau khi xác nhận sẽ hiển thị Giáo viên Chấm lại tại cột Duyệt menu Nghiệp vụ thi. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục