Hướng dẫn nhập liệu câu hỏi dạng Sao chép/Nhập từ Word (dạng đầy đủ)

I. Hướng dẫn biên soạn câu hỏi

1. Cấu trúc chuẩn

a) Các mức độ của câu hỏi:

- Nhận biết (Hoặc mức 1 đối với cấp tiểu học): <NB>

- Thông hiểu (Hoặc mức 2 đối với cấp tiểu học): <TH>

- Vận dụng thấp (Hoặc mức 3 đối với cấp tiểu học): <VDT>

- Vận dụng cao (Chưa áp dụng cho cấp tiểu học): <VDC>

b) Bắt đầu các câu hỏi

Bắt đầu mỗi câu sẽ là dạng câu hỏi: 

- Câu chọn 1 đáp án: <NB-COA>

- Câu chọn nhiều đáp án: <NB-CMA>

- Câu chọn đúng sai: <NB-TF>

- Câu điền từ vào chỗ trống: <NB-TB>

- Câu tự luận: <NB-W>

- Câu dạng gạch chân: <NB-CAUL>

- Câu dạng nối chéo: <NB-DQA>

- Câu dạng đọc hiểu: <NB-RAAQ>

c) Kết thúc câu hỏi

- Kết thúc mỗi câu là <END>

- Nếu câu hỏi có lời giải thì bắt đầu lời giải là <LG>

d) Trọng số

- Ngoại trừ dạng câu hỏi 1 đáp án và nhiều đáp án đúng, thì các dạng khác có trọng số tính điểm tùy độ khó của các câu hỏi, trọng số là số từ 1 đến hết, trọng số càng cao thể hiện câu hỏi càng khó. <WE>

- Đối với câu hỏi tự luận, điểm tối đa của câu hỏi là <SM>

2. Quy tắc nhận diện đáp án đúng

-    Bắt đầu mỗi đáp án sai là  <$> 

-    Đối với đáp án đúng sẽ bắt đầu bằng <#>

3. Các công thức toán học

- Các công thức được gõ bằng phần mềm MathType. 
- Nếu sử dụng Equation hoặc Symbol trên Word thì học sinh sử dụng ứng dụng trên điện thoại sẽ không hiển thị được do những kỹ tự này chỉ chỉ hỗ trợ xem trên web thôi. 

4. Các ký tự đặc biệt

- Nên soạn bằng MathType. 

5. Các biểu đồ, hình vẽ minh họa

- Một số câu hỏi có chứa hình ảnh biểu đồ, đồ thị, bảng biểu hoặc hình ảnh minh họa... giáo viên nên chụp ảnh màn hình các biểu đồ, đồ thị đó, bảng điểu đó rồi cho dưới dạng ảnh trước chia đưa lên K12Online. 

- Hình ảnh chèn vào để chế độ In Line with Text

6. Định dạng file

-  Kiểm tra lại định dạng các ký tự để đảm bảo các ký tự là trùng khớp. Để tránh xảy ra lỗi trong quá trình tải lên.

II. Một số lỗi thường gặp

1. Hệ thống đang chạy dữ liệu ngầm

- Vui lòng đợi xong Refresh lại trang. 

- Nếu số lượng câu hỏi nhiều quá nên chia nhỏ rồi cho lên. Ví dụ, thử cho lên khoảng 20 câu hỏi/lần. 

2. Không tồn tại dạng câu hỏi

a) Thông báo lỗi

- Lỗi không tồn tại

- Lỗi đáp án không ít hơn 2 đáp án hoặc không được để trống

b) Nguyên nhân:

- Kiểm tra lại xem đúng định dạng, cấu trúc chưa. 

- Có thể do file Word đó đang chứa nhiều ký tự "lạ" mà mắt thường không thể phát hiện ra được dẫn đến hệ thống không nhận diện câu hỏi và đáp án được do định dạng không chuẩn. 

c) Giải pháp: 

- Hãy thử tạo 1 file Word mới rồi copy nội dung câu hỏi sang. 

- Định dạng các câu hỏi trên Word đang không đồng nhất. Hãy thử xóa định dạng nội dung câu hỏi đó xem và cho lên lại. 

3. Hiển thị thiếu nội dung công thức, bảng biểu, biểu đồ

- Với những câu hỏi có công thức toán học kiểm tra lại xem có dùng Mathtype không? Nếu không phải Mathtype thì có thể bị lỗi khi tải lên. 

- Với những câu hỏi là biểu đồ, bảng, hình vẽ, chuyển hết thành dạng ảnh đưa lên. 

- Một số trường hợp ảnh đính kèm trong câu hỏi dung lượng và kích thước quá lớn có thể không cho lên được. Kiểm tra lại xem và hạn chế dung lượng, kích thước của ảnh lại.

 

Các thông tin khác vẫn đang liên tục được cập nhật...


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục