Điểm danh học sinh trong Lớp học ảo

Tính năng điểm danh lớp học ảo là tính năng giúp giáo viên quản lý, theo dõi ghi nhận thời gian học sinh vào tham gia lớp học ảo do giáo viên tạo. Đây là một tính năng khá hữu ích để giúp giáo viên tiết kiệm thời gian điểm danh đầu giờ và quản lý việc điểm danh học sinh trong tiết học.  

1. Theo dõi điểm danh lớp học ảo

Bước 1: Giáo viên vào Thời khóa biểu => Chọn tiết học có lớp học ảo cần xem điểm danh
 

Bước 2: Hệ thống hiện thị ra danh sách học sinh của lớp học ảo đó. 
Giáo viên có thể xem và theo dõi. Ban đầu, hệ thống mặc định sẽ tự động cập nhật điểm danh theo thời gian vào lần đầu tiên của học sinh khi tham gia lớp học ảo. 
- Màu xanh lá cây: vào học đúng giờ  (trong vòng 5 phút so với thời gian bắt đầu của lớp học ảo)
- Màu vàng: vào muộn (muộn hơn 5 phút so với thời gian bắt đầu của lớp học ảo)
- Màu xám: chưa vào học. 
 

2. Cập nhật điểm danh

Khi tham gia lớp học ảo, có một số trường hợp khách quan mà giáo viên cần cập nhật lại trạng thái điểm danh của học sinh (như HS khác đăng nhập nhầm tài khoản của bạn dẫn đến bạn đó không học vẫn được điểm danh hoặc học sinh học trực tiếp từ Zoom ID nên hệ thống không ghi nhận...). Những trường hợp này, giáo viên có toàn quyền quyết định có cập nhật lại trạng thái điểm danh cho học sinh hay không bằng cách sau: 

Cách 1: Cập nhật điểm danh từng học sinh

Bước 1: Chọn tên học sinh cần điểm danh
Bước 2: Nhập thời gian điểm danh cho học sinh đó. Lưu ý: Thời gian điểm danh phải nằm trong khoảng thời gian diễn ra của lớp học ảo. 
Bước 3: Nhấn Điểm danh để lưu lại thông tin điểm danh. 
 

Cách 2: Cập nhật điểm danh nhiều học sinh một lúc

Bước 1: Chọn Cập nhật điểm danh
Bước 2: Chọn một hoặc nhiều học sinh để thực hiện điểm danh theo hướng dẫn trên giao diện của hệ thống. 
 
==> Xem thêm video hướng dẫn điểm danh lớp học ảo tại đây

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục