Hướng dẫn Nhà trường cấu hình kho học liệu

Trước khi triển khai kho học liệu cho toàn trường, nhà trường cần thiết lập một số cấu hình trước:

1. Khai báo danh mục cho kho học liệu

- Vào Cấu hình khai báo => Chọn Kho học liệu => Chọn tab Danh mục kho học liệu
- Để quản lý và phân loại các học liệu trên kho học liệu dễ dàng hơn, nhà trường có thể tạo ra các danh mục cho kho học liệu. 
- Học liệu sẽ được gán vào các danh mục này để giúp tìm kiếm và hiển thị dễ dàng hơn. 
Lưu ý:
- Danh mục kho học liệu chính là thể hiện góc nhìn quản lý của lãnh đạo nhà trường về việc phân loại và quản lý học liệu của nhà trường. 
- Hạn chế việc tạo quá nhiều danh mục, chia nhỏ danh mục vì sẽ làm cho giáo viên và học sinh khó tra cứu và sử dụng. 
- Sau khi tạo danh mục xong, nhà trường hướng dẫn và quy định giáo viên về việc sử dụng danh mục khi phân loại học liệu. Ví dụ: Nội dung nào thì cho vào danh mục gì? ....

2. Cập nhật tin tức cho kho học liệu

- Tính năng Tin tức của kho học liệu sẽ giúp nhà trường cập nhật các tin tức liên quan đến kho học liệu nhà trường hoặc hoạt động liên quan đến học tập. Để thêm 1 bài viết tin tức mới, nhà trường làm như sau:
- Vào Kho học liệu  => Chọn Quản lý bài viết  => Chọn Thêm mới

3. Cấu hình thông tin liên hệ cho nhà trường

- Vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình giao diện => Tại tab Thông tin liên hệ

- Cập nhật thông tin liên hệ cho nhà trường tại phần Thông tin liên hệ

4. Khai báo slideshow cho học học liệu

- Vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình kho học liệu => Chọn tab Slideshow

- Nhà trường vào cập nhật slideshow cho kho học liệu.

Khuyến nghị khi thiết kế banner trên slidedshow của kho học liệu:

- Kích thước ảnh: 1380x300px

- Định dạng: .png, .jpg

- Dung lượng: không nên vượt quá 10Mb. 

- Hình ảnh: rõ ràng, không mờ, vỡ ảnh.  

 

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục