Giới thiệu tính năng Kho học liệu

Kho học liệu (Thư viện số) là phân hệ dùng để phân phối và quản lý các nội dung học liệu điện tử trên môi trường số của các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, trường học (sau đây gọi tắt là các đơn vị) để cho người dùng tiện tra cứu. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục