Các tính năng dành cho Tổ trưởng chuyên môn

1. Kiểm duyệt Bài giảng của các giáo viên trong tổ

Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn và Quản lý đào tạo => Chọn tên tổ của mình 

Bước 2: Chọn bộ lọc Bài giảng

Bước 3: Xem và kiểm duyệt các bài giảng của giáo viên trong tổ đưa lên. 

2. Kiểm duyệt Kế hoạch bài dạy của các giáo viên trong tổ

Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn và Quản lý đào tạo => Chọn tên tổ của mình 

Bước 2: Chọn bộ lọc Kế hoạch bài dạy

Bước 3: Xem và kiểm duyệt các bài giảng của giáo viên trong tổ đưa lên. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục