Hướng dẫn nhà trường quản lý dự giờ trên K12Online

Tính năng Quản lý dự giờ giúp nhà trường chủ động lên kế hoạch dự giờ cho giáo viên. 

1. Đối tượng sử dụng

- Chỉ áp dụng với các lớp học. 

2. Hướng dẫn phân công dự giờ

Bước 1: Nhà trường vào Thời khóa biểu => Chọn lớp học hoặc giáo viên muốn dự giờ
Bước 2: Chọn tiết học mà muốn phân công dự giờ => Chọn vào biểu tượng phân công dự giờ

Bước 3: Nhà trường tìm tên giáo viên mà muốn phân công dự giờ và thực hiện phân công

3. Hướng dẫn quản lý dự giờ

Nhà trường vào menu Quản lý đào tạo => Chọn Quản lý dự giờ để xem lịch các tiết dự giờ có trên hệ thống để nắm bắt được kế hoạch dự giờ cho chủ động. 
 

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục