Cấu hình hệ thống trước khi sử dụng

1. Cấu hình giao diện

Nhà trường có thể thay đổi logo của hệ thống bằng logo của trường mình tại đây.

- Vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình giao diện => Thay logo của nhà trường

2. Cấu hình nâng cao

- Vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình nâng cao => Bật/tắt tính năng Yêu cầu nhà trường kiểm duyệt để kích hoạt tính năng kiểm duyệt bài giảng của GV.

2.1. Kiểm duyệt nội dung

- Nếu bật, các bài giảng của giáo viên cần nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn kiểm duyệt trước khi cho học sinh sử dụng.

- Nếu tắt, giáo viên có thể chủ động tự duyệt bài giảng của mình.

2.2. Cấu hình cho phép giáo viên tạo bài kiểm tra định kỳ

- Bật/tắt để cho phép giáo viên được tạo bài kiểm tra định kỳ trong tính năng Bài kiểm tra.

3. Khung giờ học

Nhà trường vào thiết lập khung giờ học cho từng tiết học để thống nhất cho toàn bộ GV, HS.

- Vào Cấu hình hệ thống => Chọn Khung giờ học => Chỉnh sửa khung giờ cho từng tiết học theo thực tế của nhà trường.

Lưu ý: Nhà trường phải kiểm tra khung giờ học trên hệ thống xem đã đúng và phù hợp với trường mình chưa. Nếu chưa thì cập nhật lại trước khi cho GV sử dụng để GV không bị ảnh hưởng khi gán vào thời khoá biểu.


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục