Hướng dẫn tham gia Đấu trường K12Online

Cách 1: Tham gia Đấu trường K12Online trên máy tính

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được cấp

Bước 2: Vào menu Đấu trường

Bước 3: Chọn biểu tượng Tham gia thi đấu để vào tham gia thi đấu

Bước 4: Người chơi chọn vào đấu trường muốn tham gia thi đấu => Chọn Vào thi đấu.

Bước 5: Màn hình đấu trường hiện ra. Người chơi chọn tab Thể lệ để đọc thể lệ của đấu trường, xem các thông tin chi tiết về thể lệ và hướng dẫn của đấu trường. 

Bước 6: Tại trang chủ của đấu trường, người chơi xem danh sách trận đấu đang diễn ra và vào tham gia => Chọn Vào làm bài

Bước 7: Người chơi vào tham gia trận đấu và trả lời các câu hỏi trong trận đấu hiển thị.

Bước 8: Sau khi hoàn thành trận đấu, người chơi tham dự đoán số người đạt điểm tối đa trong đấu trường này.

Chọn button Dự đoán => Nhập số dự đoán và chọn Dự đoán để hoàn tất. 

Bước 9: Xem bảng xếp hạng của đấu trường. 
-    Mỗi một đấu trường sẽ có 1 bảng xếp hạng để vinh danh các người đạt kết quả cao nhất. Để xem bảng xếp hạng của đấu trường, người chơi vào đấu trường cần xem và chọn Bảng xếp hạng để xem. 
-    Thứ tự của bảng xếp hạng được sắp xếp dựa vào kết quả làm bài của người chơi, theo thứ tự ưu tiên của tiêu chí sau:

  • Điểm cao nhất
  • Có dự đoán số người đạt điểm tối đa gần đúng nhất
  • Thời gian làm bài nhanh nhất

Cách 2: Tham gia Đấu trường K12Online trên điện thoại/máy tính bảng

Bước 1: Người chơi mở ứng dụng K12Online và đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được nhà trường cấp

Bước 2: Chọn biểu tượng Đấu trường

Bước 3: Chọn biểu tượng Tham gia thi đấu để vào tham gia thi đấu

Bước 4: Tại tab Đang diễn ra, chọn vào đấu trường muốn tham gia thi đấu.

Bước 5: Màn hình đấu trường hiện ra. Người chơi chọn tab Thể lệ để đọc Thể lệ của đấu trường, xem các thông tin chi tiết về thể lệ và hướng dẫn của đấu trường. 

Bước 6: Người chơi chọn tab Trận đấu để xem danh sách trận đấu. 

Bước 7: Người chơi vào tham gia trận đấu và trả lời các câu hỏi trong trận đấu hiển thị.

Bước 8: Sau khi hoàn thành trận đấu, người chơi tham dự đoán số người đạt điểm tối đa trong đấu trường này.

Chọn button Dự đoán => Nhập số dự đoán và touch chọn Dự đoán để hoàn tất. 

Bước 9: Xem bảng xếp hạng của đấu trường. 

Mỗi một đấu trường sẽ có 1 bảng xếp hạng để vinh danh các người đạt kết quả cao nhất. Để xem bảng xếp hạng của đấu trường, người chơi vào đấu trường cần xem và chọn tab Xếp hạng để xem. 

Thứ tự của bảng xếp hạng được sắp xếp dựa vào kết quả làm bài của người chơi, theo thứ tự ưu tiên của tiêu chí sau:

  • Điểm cao nhất
  • Có dự đoán số người đạt điểm tối đa gần đúng nhất
  • Thời gian làm bài nhanh nhất

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục