Tải về K12online

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng K12Online trên Windows 7
Ngoài việc dùng trình duyệt Google Chrome để tham gia vào tính năng lớp học ảo và họp trực tuyến, Sở/Phòng/trường và giáo viên có thể sử dụng ứng dụng K12Online được cài đặt trên máy tính để sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tải về và cài đặt ứng dụng ...
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng K12Online trên Windows 10
Ngoài việc dùng trình duyệt Google Chrome để tham gia vào tính năng lớp học ảo và họp trực tuyến, Sở/Phòng/trường và giáo viên có thể sử dụng ứng dụng K12Online được cài đặt trên máy tính để sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tải về và cài đặt ứng dụng ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?