Ngoài việc dùng trình duyệt Google Chrome để tham gia vào tính năng lớp học ảo và họp trực tuyến, Sở/Phòng/trường và giáo viên có thể sử dụng ứng dụng K12Online được cài đặt trên máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng để sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tải về và cài đặt ứng dụng K12Online. 

1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng K12Online trên Windows 10

2. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng K12Online trên Windows 7

3. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng K12Online trên máy tính bảng, điện thoại thông minh