Nghiệp vụ chuyển lớp cho học sinh

1. Lưu ý khi thực hiện

- Chỉ áp dụng với những trường nào không tạo tài khoản bằng cách đồng bộ tài khoản từ SMAS (mà gửi thông tin tạo tài khoản theo file Excel cho Viettel) thì mới thực hiện chuyển lớp bằng cách này. 

- Các trường đồng bộ tài khoản từ SMAS nếu muốn chuyển lớp thì nhà trường thực hiện thao tác chuyển lớp trên SMAS, sau đó liên hệ Viettel tỉnh/tp để được hướng dẫn đồng bộ lại tài khoản trên K12Online. 

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhà trường vào Quản lý đào tạo => Chọn Quản lý lớp học => Tìm lớp mà có học sinh cần chuyển sang lớp khác => Click vào biểu tượng Báo cáo

 

Bước 2: Tìm học sinh cần chuyển sang lớp khác => Chọn học sinh đó => Click vào nút Chuyển lớp

Bước 3: Chọn đúng năm học, học kỳ và lớp cần chuyển đến và nhấn Lưu để hoàn tất. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục