Đồng bộ phân công giảng dạy từ SMAS sang K12Online

Với những trường đang sử dụng hệ thống K12Online mà cùng sử dụng SMAS của Viettel, nhà trường có thêm lựa chọn nữa là có thể đồng bộ phân công giảng dạy từ SMAS sang K12Online luôn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết nhà trường cách thực hiện:

1. Đối tượng áp dụng

- Chỉ áp dùng với các trường THCS, THPT đang sử dụng hệ thống SMAS của Viettel;
- Tài khoản K12Online được tạo từ luồng đồng bộ tài khoản từ SMAS. 
Lưu ý: Nếu tài khoản được đồng bộ sang K12Online mà từ luồng khác thì không thể đồng bộ phân công giảng dạy từ SMAS sang K12Online được. 

2. Các dữ liệu mà SMAS có thể đồng bộ sang K12Online

- Dữ liệu phân môn giảng dạy

- Dữ liệu phân lớp giảng dạy

3. Hướng dẫn thao tác thực hiện

Bước 1: Nhà trường thực hiện phân công giảng dạy đầy đủ trên SMAS

Bước 2: Nhà trường thực hiện đồng bộ  tài khoản giáo viên, học sinh từ SMAS về K12Online

- Trên hệ thống SMAS, nhà trường thực hiện thao tác Nộp SSO

- Sau khi nộp SSO xong, nhà trường liên hệ Viettel tỉnh/tp để thực hiện tạo tài khoản trên K12Online cho trường. 

- Viettel tỉnh/tp hoặc nhà trường thực hiện đồng bộ tài khoản trên hệ thống K12Online. 

Bước 3: Nhà trường thực hiện cập nhật kế hoạch đào tạo trên K12Online

Bước 4: Nhà trường thực hiện Đồng bộ PCGD từ CSDL ngành và đợi báo KQ hoàn thành


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục