Kho học liệu số (Thư viện số)

Giới thiệu tính năng Kho học liệu
Kho học liệu (Thư viện số) là phân hệ dùng để phân phối và quản lý các nội dung học liệu điện tử trên môi trường số của các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, trường học (sau đây gọi tắt là các đơn vị) để cho người dùng tiện tra cứu. 
Quy trình xây dựng và kiểm duyệt kho học liệu cấp trường
Dưới đây là quy trình xây dựng và kiểm duyệt kho học liệu cấp trường. Bước 1: Giáo viên vào Học tập => Chọn Bài giảng => Chọn Thêm mới để tiến hành xây dựng bài giảngBước 2: Sau khi đã hoàn thành xây dựng xong nội dung học liệu. Giáo viên gửi yêu ...
Hướng dẫn Nhà trường cấu hình kho học liệu
Trước khi triển khai kho học liệu cho toàn trường, nhà trường cần thiết lập một số cấu hình trước:1. Khai báo danh mục cho kho học liệu- Vào Cấu hình khai báo => Chọn Kho học liệu => Chọn tab Danh mục kho học liệu- Để quản lý và phân loại các học ...
Hướng dẫn Giáo viên đưa học liệu lên kho học liệu
Để đưa học liệu lên kho học liệu của nhà trường, giáo viên làm như sau: Trường hợp 1: Thêm mới bài giảngBước 1: Thêm mới bài giảng- Vào Học tập => Chọn Bài giảng => Chọn Thêm mới- Nhập các thông tin cơ bản của bài giảng => Nhấn Lưu lại. Bước 2: Thêm ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?