Kho học liệu số (Thư viện số)

Hướng dẫn Nhà trường cấu hình kho học liệu
Trước khi triển khai kho học liệu cho toàn trường, nhà trường cần thiết lập một số cấu hình trước:1. Khai báo danh mục cho kho học liệu - Vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình kho học liệu => Chọn tab Danh mục kho học liệu- Để quản lý và phân loại ...
Hướng dẫn Giáo viên đưa học liệu lên kho học liệu
Để đưa học liệu lên kho học liệu của nhà trường, giáo viên làm như sau: Trường hợp 1: Thêm mới bài giảngBước 1: Thêm mới bài giảng- Vào Học tập => Chọn Bài giảng => Chọn Thêm mới- Nhập các thông tin cơ bản của bài giảng => Nhấn Lưu lại. Bước 2: Thêm ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?