Hướng dẫn đăng nhập dành cho cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Hướng dẫn học sinh đăng nhập

Bước 1: Truy cập địa chỉ hcm.k12online.vn => Chọn Học sinh => Chọn Đồng ý

Bước 2: Hệ thống mở ra giao diện đăng nhập của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh nhập tài khoản và mật khẩu được cấp. 

Lưu ý: Nếu học sinh chưa biết tài khoản và mật khẩu do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp, vui lòng liên hệ Nhà trường và GVCN để được hỗ trợ cung cấp. 

Bước 3: Trong lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực tài khoản do Viettel cung cấp. Học sinh vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu để xác thực và bắt đầu sử dụng. Việc xác thực này chỉ phải làm lần đầu tiên trong suốt quá trình học sinh sử dụng. 

Bước 4: Hệ thống K12Online xác thực tài khoản Viettel thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang tổng quan để học sinh bắt đầu sử dụng. 

2. Hướng dẫn giáo viên đăng nhập

Bước 1: Truy cập địa chỉ hcm.k12online.vn => Chọn Giáo viên => Chọn trường trực thuộc của giáo viên => Chọn Đồng ý

Bước 2: Hệ thống mở ra giao diện đăng nhập của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên nhập tài khoản và mật khẩu được cấp. 

Lưu ý: Nếu giáo viên chưa biết tài khoản và mật khẩu do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp, vui lòng liên hệ Nhà trường để được hỗ trợ cung cấp. 

Bước 3: Trong lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực tài khoản do Viettel cung cấp. Giáo viên vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu để xác thực và bắt đầu sử dụng. Việc xác thực này chỉ phải làm lần đầu tiên trong suốt quá trình giáo viên sử dụng. 

Bước 4: Hệ thống K12Online xác thực tài khoản Viettel thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang tổng quan để giáo viên bắt đầu sử dụng. 

3. Hướng dẫn nhà trường đăng nhập

Bước 1: Truy cập địa chỉ hcm.k12online.vn => Chọn Nhà trường

Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu do Viettel cung cấp => Chọn Đăng nhập. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục