Hướng dẫn học sinh tham gia thi trực tuyến trên K12Online

Tính năng kỳ thi là tính năng cho phép Sở/Phòng/trường có thể tổ chức ra những kỳ thi khảo thí độc lập theo quy mô cấp Sở, Phòng, trường trên hệ thống K12Online. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các em cách tham gia làm bài thi trực tuyến do nhà trường (hoặc Sở, Phòng) tổ chức trên K12Online. 

1. Một số lưu ý khi thi trực tuyến

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

https://hotro.k12online.vn/tai-lieu/mot-so-luu-y-khi-lam-bai-kiem-tra-thi-truc-tuyen-tren-k12online.html

2. Hướng dẫn tham gia kỳ thi

Trường hợp 1: Học sinh làm trên máy tính

Bước 1: Học sinh vào menu Kỳ thi => Xem danh sách kỳ thi mà được phép tham gia và chọn kỳ thi muốn vào thi

Bước 2: Học sinh chọn đề thi trong kỳ thi đó muốn vào làm bài.

Trường hợp 2: Học sinh làm trên điện thoại thông minh/máy tính bảng

Bước 1: Học sinh vào menu Kỳ thi 

Bước 2: Xem danh sách kỳ thi mà được phép tham gia và chọn kỳ thi muốn vào thi

Bước 3: Học sinh chọn đề thi trong kỳ thi đó muốn vào làm bài.

Bước 4: Chọn đề thi và nhấn Làm bài

 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục