Đăng nhập Tài khoản SGD&ĐT TP.HCM

Một số câu hỏi thường gặp về tài khoản Sở GD&ĐT TP.HCM
1. Nhà trường muốn xuất danh sách tài khoản SSO HCM thì làm như thế nào?Trả lời: Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào hệ thống truong.hcm.edu.vn => Chọn module Quản lý học và thi trực tuyếnBước 2: Chọn 1. Hệ thống => Chọn 1.2. Quản lý tài khoản thí ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?