Dành cho Sở/Phòng

Họp trực tuyến cấp Sở/Phòng
Họp trực tuyến là tính năng giúp cho Sở/Phòng tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên K12Online để tương tác trực tuyến đồng thời cùng với nhau. Đây là một tính năng hữu ích giúp cho các cơ sở giáo dục giúp có thể các cuộc họp trao đổi công việc, sinh ...
Hướng dẫn gắn domain vào hệ thống K12Online
Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền Bước 2: Thêm các bản ghi sau:- Đang cập nhật thông tin...Bước 3: Liên hệ Viettel để được hỗ trợ kích hoạt. Lưu ý: Để sử dụng được tính năng lớp học ảo qua webview, tên miền phải có chứng ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?