Dành cho Sở/Phòng

Họp trực tuyến cấp Sở/Phòng
Họp trực tuyến là tính năng giúp cho Sở/Phòng tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên K12Online để tương tác trực tuyến đồng thời cùng với nhau. Đây là một tính năng hữu ích giúp cho các cơ sở giáo dục giúp có thể các cuộc họp trao đổi công việc, sinh ...
Hướng dẫn gắn domain vào hệ thống K12Online
Bước 1: Admin đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền (Liên hệ đơn vị cung cấp tên miền để được hỗ trợ đăng nhập)Bước 2: Thêm các bản ghi sau:- Tên record: subdomain muốn tạo cho K12Online- Loại record: CNAME- Giá trị: k12online.vnBước 3: Liên hệ ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?