Hướng dẫn Nhà trường tạo kỳ thi chính quy (không xếp phòng)

I. Hướng dẫn thao tác

1. Tạo kỳ thi

Vào Khảo thí => Chọn Tổ chức kỳ thi => Chọn Thêm mới => Nhập các thông tin cơ bản cùa kỳ thi.

- Tên kỳ thi;

- Loại kỳ thi;

- Hình thức tổ chức: Kỳ thi chính quy;

- Thời gian bắt đầu;

- Khối lớp;

- Môn học;

Lưu ý: 

- Thông tin kỳ thi có thể được sửa nếu chưa diễn ra. Nếu đang diễn ra hoặc kết thúc rồi, không được phép sửa. 

- Không nên để thời gian bắt đầu của kỳ thi sát với thời gian mà nhà trường tạo kỳ thi. Vì khi cần sửa sẽ không sửa được. 

2. Tạo đề thi 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

https://hotro.k12online.vn/nha-truong/tao-de-thi-cap-truong.html

3. Phiếu đăng ký dự thi

- Tại menu của kỳ thi vừa tạo, nhà trường vào menu Phiếu đăng ký dự thi => Chọn Thêm mới để thực hiện đăng ký dự thi cho HS trong trường.

- Trong trường hợp đăng ký bổ sung, chọn Phiếu bổ sung

Lưu ý: Sau khi đăng ký dự thi xong, nhà trường kiểm tra lại xem có sót/thừa, số lượng học sinh và đề thi đã chính xác chưa. Nếu chưa thì thực hiện điều chỉnh. 

4. Duyệt thí sinh

- Sau khi đăng ký dự thi xong, nhà trường chuyển xuống menu Duyệt thí sinh

- Nhà trường tiến hành rà soát lại nếu thiếu/sai sót thì đăng ký dự thi lại => Nếu đã đúng và đủ tiến hành duyệt để chốt danh sách thí sinh chính thức.

Lưu ý: Sau khi nhà trường duyệt thí sinh xong, yêu cầu học sinh vào hệ thống kiểm tra xem đã nhìn thấy kỳ thi và đề thi chưa. Nếu chưa thì báo lại nhà trường để kiểm tra và cập nhật. 

5. Cho học sinh thi

- Nhà trường phổ biến lịch thi và hướng dẫn học sinh vào thi trước 1-2 ngày khi đề thi diễn ra. 

- Xem một số lưu ý khi làm bài thi tại đây: https://hotro.k12online.vn/tai-lieu/mot-so-luu-y-khi-lam-bai-kiem-tra-thi-truc-tuyen-tren-k12online.html

6. Đánh phách (nếu đề thi có câu tự luận)

Nếu có đề thi tự luận, sau khi đề thi đã kết thúc và kết thúc quá trình thi, nhà trường sẽ tiến hành đánh phách cho bài thi. 
Lưu ý: Đây là tính năng mới của hệ thống. Nếu trường nào có nhu cầu sử dụng, liên hệ nhân viên tư vân giải pháp giáo dục tại Viettel tỉnh/thành phố để được hỗ trợ. 

7. Phân công chấm thi (nếu đề thi có câu tự luận)

- Nhà trường vào menu Phân công chấm thi => Thực hiện phân công giáo viên chấm thi cho từng đề thi. 

- Có 2 cách để phân công chấm thi:

Cách 1: Chấm thi random theo phách

- Giáo viên sẽ được phân chấm theo số lượng bài thi. Các bài thi này sẽ được lấy ngẫu nhiên trong tổng số bài thi của đề thi. 

Cách 2: Chấm thi theo lớp giáo viên giảng dạy

- Giáo viên sẽ được phân chấm theo lớp mà giáo viên đó được phân công giảng dạy. 

Lưu ý: Đây là tính năng mới của hệ thống. Nếu trường nào có nhu cầu sử dụng, liên hệ nhân viên tư vân giải pháp giáo dục tại Viettel tỉnh/thành phố để được hỗ trợ. 

8. Giáo viên vào chấm thi tự luận (nếu đề thi có câu tự luận)

- Giáo viên đã được phân công chấm thi kỳ thi cấp trường, vào menu Nghiệp vụ thi => Chọn tab Chấm thi. 

- Giáo viên vào đề thi cần chấm.

- Vào chi tiết từng bài thi được chấm. 

- Sau khi chấm xong, rà soát một lần nữa bài thi, điểm thi. Nếu có sai sót, bổ sung gì thì chỉnh sửa lại. 

- Sau khi rà soát xong và đã thấy nội dung chuẩn rồi, giáo viên nhấn Hoàn thành chấm bài để kết thúc quá trình chấm bài cho bài thi đó. Giáo viên chuyển sang chấm bài thi khác. 

Lưu ý: Giáo viên cân nhắc trước khi nhấn nút Hoàn thành chấm bài, sau khi nhấn Hoàn thành chấm bài đồng nghĩa với việc giáo viên đã chốt điểm của bài thi và không được phép chỉnh sửa điểm của bài thi nữa. 

9. Theo dõi, báo cáo kỳ thi

Nhà trường chủ động theo dõi báo cáo kết quả của kỳ thi, đề thi qua tính năng báo cáo của từng đề thi.

II. Một số lưu ý

1. Đăng ký và kiểm duyệt thí sinh dự thi

- Nhà trường lưu ý đăng ký dự thi và phê duyệt phiếu đăng ký cho đầy đủ học sinh và đề thi. Nếu thiếu thì học sinh sẽ không nhìn thấy đề thi để tham gia thi được. 

2. Sửa câu hỏi hoặc cập nhật đề thi

- Lưu ý, nếu có bất kỳ sai sót/chỉnh sửa gì, nhà trường vui lòng sửa trước khi đề thi diễn ra. Đề thi đang diễn ra hoặc đã kết thúc không được phép chỉnh sửa. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục