Trường hợp 1: Sử dụng máy tính

Để đăng nhập vào hệ thống, học sinh truy cập trình duyệt Google Chrome (phiên bản từ 88 trở lên) vào link k12online.vn hoặc link trực tiếp của trường trên hệ thống K12Online.

  • Nhập tài khoản tại ô Tài khoản;

  • Nhập mật khẩu tại ô Mật khẩu.

  • Nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.

Trường hợp 2: Sử dụng các thiết bị di động (tablet, smartphone...)

Bước 1: Lên Ch Play (đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android) hoặc App Store (đối với các máy sử dụng iOS), tìm kiếm và tải ứng dụng K12Online về máy.

Bước 2: Thực hiện tải về và cài đặt

Bước 3: Mở ứng dụng K12Online lên và thực hiện:

  • Nhập tài khoản tại ô Tài khoản;

  • Nhập mật khẩu tại ô Mật khẩu;

  • Nhấn Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.