Tài liệu tham khảo

Giới thiệu Quy trình nghiệp vụ K12Online cấp Trường
Sơ đồ dưới đây mô tả tổng quan nghiệp vụ cấp trường. I. Khởi tạo hệ thống (*)Các đơn vị có nhu cầu sử dụng K12Online để triển khai dạy học trực tuyến cho toàn trường, vui lòng liên hệ Viettel tỉnh/thành phố để được tư vấn và hỗ trợ. II. Tài ...
Giới thiệu Nghiệp vụ tổng quan dành cho Học sinh
Dưới đây là nghiệp vụ tổng quan dành cho học sinh khi sử dụng trên K12Online. Lưu ý: K12Online chỉ là nền tảng công nghệ để giúp giáo viên và nhà trường cung cấp nội dung và tổ chức các hoạt động học tập trên hệ thống. Do vậy, tính năng thực tế có ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?