Tài liệu tham khảo xây dựng học liệu số

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo thiết kế học liệu số. 

 


Mẫu kịch bản bài giảng chi tiết Tải xuống Xem trước
Mẫu kế hoạch xây dựng học liệu số Tải xuống Xem trước

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục