Một số công cụ chuyển Text-To-Speech

Dưới đây là một số công cụ chuyển từ Text to Speech miễn phí để các thầy/cô tham khảo:

1. https://ttsmp3.com

- Hỗ trợ chuyển từ Text to Speech miễn phí

- Chỉ hỗ trợ tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác, không có tiếng Việt 

- Cho phép convert và download file .mp3

- Phù hợp với các thầy/cô muốn tạo các câu, đoạn văn phục vụ làm học liệu môn tiếng Anh. 

 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục