Hướng dẫn Nhà trường tạo kỳ thi tự do trên K12Online

I. Hướng dẫn thao tác

1. Tạo kỳ thi

Vào Khảo thí => Chọn Tổ chức kỳ thi => Chọn Thêm mới => Nhập các thông tin cơ bản cùa kỳ thi như:

- Tên kỳ thi;

- Loại kỳ thi;

- Hình thức tổ chức: Kỳ thi tự do

- Thời gian bắt đầu;

- Khối lớp;

- Môn học;

2. Tạo đề thi

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: https://hotro.k12online.vn/nha-truong/tao-de-thi-cap-truong.html

3. Theo dõi, báo cáo kỳ thi

Nhà trường chủ động theo dõi báo cáo kết quả của kỳ thi, đề thi qua tính năng báo cáo của từng đề thi.

II. Một số lưu ý

1. Bất kỳ học sinh nào trong trường thuộc khối của kỳ thi tự do đều nhìn thấy đề thi tự do đó và có thể vào tham gia thi được.

2. Với những đề thi trong kỳ thi tự do thì phần báo cáo đề thi không có mục Danh sách học sinh.


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục