Hướng dẫn giáo viên tham gia dự giờ trên K12Online

Giáo viên được phân công tham gia dự giờ một tiết học của giáo viên khác, thực hiện như sau:

Bước 1: Vào menu Lịch sự kiện

Bước 2: Chọn loại Lịch dự giờ và chọn khoảng thời gian, tiết mà được phân công. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục