Tổ chức kiểm tra và giám sát học sinh thi trực tuyến

I. Hướng dẫn giáo viên khởi tạo

1.1. Giáo viên tạo bài kiểm tra

- Giáo viên tạo bài kiểm tra dạng phân tán trên hệ thống.

- Thời gian của bài kiểm tra sao cho phù hợp với mong muốn của GV.

- Có thể đặt mật khẩu bài thi khi cần.

1.2. Tạo lớp học ảo

- Giáo viên tạo lớp học ảo trước khi bài kiểm tra diễn ra khoảng 15-30 phút.

II. Hướng dẫn tổ chức giám sát thi

2.1. Hình thức áp dụng

- Áp dụng khi học sinh thi trên máy tính có kết nối với webcam và micro hoạt động tốt. 

2.1. Vào lớp học ảo

- GV và HS vào lớp học ảo để điểm danh và ổn định chỗ ngồi. 
- GV phổ biến quy chế thi, làm bài trực tuyến cho phòng thi. 
- GV phổ biến một số các lỗi thường gặp và cách khắc phục. 
- Trường hợp HS nào vắng mặt hoặc có vấn đề về kết nối, GV kiểm tra lại và quyết định tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra bổ sung. 

2.2. Vào bài kiểm tra

- Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và lắng nghe GV phổ biến quy chế thi, HS mở 1 tab mới trên trình duyệt để đăng nhập vào hệ thống. 

- HS vào menu Bài kiểm tra để tìm bài kiểm tra sẽ thi trong buổi thi đó. 

- Khi nào có hiệu lệnh bắt đầu làm bài, HS lịch vào bài kiểm tra để bắt đầu làm bài. 

- Trong quá trình làm bài, tuyệt đối không trao đổi và thoát khỏi màn hình bài làm. 

Lưu ý khi giám sát kiểm tra:

  • Trong khi học sinh làm bài kiểm tra, GV giám sát trên màn hình, nhắc HS mở camera, chỉnh camera đúng vị trí.

  • Hướng dẫn HS các điều kiện đảm bảo và quy chế làm bài kiểm tra trước khi đổi sang tab làm bài kiểm tra. Ví dụ: cần mở mic để khi làm bài vẫn trao đổi được với GV, đồng thời vặn nhỏ loa để không bị các bạn khác làm ảnh hưởng khi làm bài (Mic của GV thì bật/ tắt tùy tình hình, chỉnh độ lớn của loa phù hợp để dễ phát hiện hs có trao đổi ngoài).

  • Chú ý số lượng học sinh tham gia, nếu phát hiện 1 tài khoản học sinh vào bằng 2 thiết bị cần nhắc nhở kịp thời.

  • Luôn nhắc học sinh tập trung, nghiêm túc làm bài, soát lại bài trước khi nộp.


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục