Tăng cường tính bảo mật và an toàn thông tin khi sử dụng K12Online

Cẩm nang sử dụng K12Online an toàn:

1. Đổi mật khẩu mặc định

2. Hạn chế chia sẻ tài khoản, mật khẩu cho người khác

3. Đổi mật khẩu định kỳ

4. Không sử dụng các mật khẩu dễ đoán

5. Liên hệ nhà trường/GVCN để được hỗ trợ đổi mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục