Quên mật khẩu trên K12Online

Trong trường hợp quên mật khẩu K12Online, người dùng làm theo hướng dẫn sau:

1. Nếu là tài khoản quản trị cấp Sở/Phòng/trường

- Liên hệ chuyên viên Viettel tỉnh/thành phố để được hỗ trợ. 

2. Nếu là giáo viên

- Liên hệ quản trị nhà trường để được hỗ trợ đổi mật khẩu. 

3. Nếu là học sinh

- Liên hệ quản trị nhà trường hoặc GVCN để được hỗ trợ đổi mật khẩu. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục