Kiểm duyệt nội dung trên K12Online

Hệ thống K12Online có đầy đủ tính năng kiểm duyệt để giúp nhà trường có thể thực hiện được nghiệp vụ kiểm duyệt nội dung của GV trước khi dạy.

1. Kiểm duyệt bài giảng

Vào Quản lý học liệu => Chọn Bài giảng => Chọn bài giảng cần kiểm duyệt => Click Duyệt/Từ chối.

2. Kiểm duyệt kế hoạch bài dạy (giáo án)

Vào Kế hoạch bài dạy => Chọn kế hoạch bài dạy cần kiểm duyệt => Click Duyệt/Từ chối.


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục