Khởi tạo và quản lý tài khoản K12Online

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng hệ thống K12Online, vui lòng liên hệ nhân viên Viettel tỉnh/tp để được khởi tạo và hỗ trợ. Thông tin cần cung cấp như sau;

- Tên trường;

- Mã trường (theo Bộ GD&ĐT quy định);

- Đơn vị trực thuộc;

- Tỉnh/thành phố trực thuộc. 


Để tạo tài khoản cho giáo viên và học sinh, nhà trường làm theo hướng dẫn sau: 

I. Nghiệp vụ tạo tài khoản mới

Bước 1: Liên hệ Viettel tỉnh/tp để được cấp tài khoản

Bước 2: Viettel tỉnh/tp báo đã khởi tạo tài khoản xong

Bước 3: Đồng bộ tài khoản giáo viên

- Nhà trường vào K12Online => Chọn Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản => Chọn Đồng bộ tài khoản => Chọn Giáo viên => Nhấn Đồng bộ

Bước 4: Đồng bộ dữ liệu lớp học

- Nhà trường vào K12Online => Chọn Quản lý đào tạo => chọn Quản lý lớp học => Chọn Đồng bộ lớp học

Bước 5: Đồng bộ dữ liệu học sinh

- Nhà trường vào K12Online => Chọn Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản => Chọn Đồng bộ tài khoản => Chọn Học sinh => Nhấn Đồng bộ

 

II. Một số nghiệp vụ khác

3.1. Reset mật khẩu tài khoản

Nhà trường có thể đổi mật khẩu cho tài khoản GV, HS trong trường bằng cách:

- Vào Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản

- Tìm tài khoản cần đổi mật khẩu và click vào biểu tượng Đổi mật khẩu (hình chìa khóa)

3.2. Xuất danh sách tài khoản

Để xuất file danh sách tài khoản GV, HS trong trường, nhà trường thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Nhà trường vào Báo cáo thống kê => Chọn Báo cáo người dùng;

  2. Chọn loại người dùng (GV/HS) cần lấy danh sách => Nhấn Xuất Excel để tài file Excel danh sách tài khoản về máy tính.

3.3. Đăng xuất tài khoản ra khỏi mọi thiết bị khác

- Với những đơn vị đăng ký dịch vụ K12Online, sẽ có tính năng chặn đăng nhập tài khoản ở nhiều thiết bị. Học sinh chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại cùng một thời điểm, không thể đăng nhập trên các thiết bị khác cùng lúc đó. 

- Trong trường hợp nhà trường muốn hỗ trợ học sinh đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị thì thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà trường vào menu Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản

Bước 2: Lọc loại tài khoản Học sinh => Tìm tài khoản cần hỗ trợ đăng xuất. 

Bước 3: Tại cột Hành động, click vào biểu tượng Đăng xuất ra khỏi mọi thiết bị

3.4. Nhà trường cho phép GVCN có thể reset mật khẩu cho học sinh

Bước 1: Nhà trường vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình nâng cao

Bước 2: Bật tính năng Cho phép giáo viên reset mật khẩu học sinh => Sau đó nhấn Lưu lại


3.5. Phân quyền tài khoản

Nhà trường có thể phân quyền cho các giáo viên có các quyền khác nhau trên hệ thống K12Online. Thao tác như sau:

- Vào Quản lý tài khoản => Chọn Thêm mới. Sau đó nhà trường nhập tài khoản và vai trò cần phân quyền.

Danh sách các quyền hiện có: 

- Chủ sở hữu: Quyền cao nhất của trường, tương đương với tài khoản admin của trường.

- Quản lý tài khoản: Quyền quản lý menu Quản lý tài khoản trên trang quản trị trường. 

- Thời khóa biểu: Quyền quản lý menu Thời khóa biểu trên trang quản trị trường: Xem thời khóa biểu các lớp...

- Kỳ thi: Quyền sử dụng trong các kỳ thi cấp trường. 

- Quản lý báo cáo: Quyền xem menu Báo cáo thống kê cấp trường. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục