Khởi tạo và quản lý tài khoản K12Online

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng hệ thống K12Online, vui lòng liên hệ nhân viên Viettel tỉnh/tp để được khởi tạo và hỗ trợ. Thông tin cần cung cấp như sau;

- Tên trường;

- Mã trường (theo Bộ GD&ĐT quy định);

- Đơn vị trực thuộc;

- Tỉnh/thành phố trực thuộc. 


Để tạo tài khoản cho giáo viên và học sinh, nhà trường làm theo hướng dẫn sau: 

I. Trường hợp 1: Với những trường dùng SMAS

1.1. Chuẩn hóa thông tin giáo viên, học sinh

- Nhà trường lưu ý chuẩn hóa lại thông tin giáo viên, học sinh trên hệ thống SMAS trước khi nộp dữ liệu. 

1.2. Nộp dữ liệu lên SSO

Nhà trường đăng nhập vào SMAS, vào mục Hệ thống => Chọn Nộp dữ liệu SSO và tiến hành nộp dữ liệu:
- Nộp dữ liệu cán bộ;
- Nộp dữ liệu lớp học (sẽ cập nhật sau ngày 10/10/2022)
- Nộp dữ liệu học sinh. 

1.3. Đồng bộ dữ liệu lên SSO

- Nhà trường liên hệ nhân viên Viettel để được hỗ trợ. 

1.4. Đồng bộ dữ liệu về K12Online

- Nhà trường vào Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản => Chọn Đồng bộ tài khoản

1.5. Đồng bộ dữ liệu lớp học

- Nhà trường vào Quản lý đào tạo => chọn Quản lý lớp học => Chọn Đồng bộ lớp học

II. Trường hợp 2: Với những trường không dùng SMAS

2.1. Tạo lớp

- Nhà trường truy cập vào hệ thống http://nentanggiaoduc.edu.vn bằng tài khoản admin trường => Chọn menu Quản trị => Chọn menu Đơn vị > Chọn Thêm mới lớp để thêm mới lớp học. 

- Khi thêm mới lớp học, lưu ý chọn đúng năm học và nhập đúng tên lớp học cần tạo.

2.2. Đồng bộ tài khoản

- Nhà trường đăng nhập vào K12Online để thực hiện đồng bộ tài khoản về. 

2.3. Đồng bộ danh mục lớp

- Nhà trường vào Quản lý đào tạo => chọn Quản lý lớp => Chọn Đồng bộ lớp học

2.4. Tạo tài khoản mới

- Chọn Thêm mới. Lưu ý: Các thông tin cần thiết nhập bao gồm:

2.4.1. Giáo viên: 

- Họ và tên (*); 

- Giới tính (*); 

- Ngày sinh (*); 

- Email (*): Lưu ý, nhập chính xác email của giáo viên và địa chỉ email là duy nhất vì đây sẽ là tài khoản K12Online của giáo viên đó; 

- Điện thoại; 

- Địa chỉ; 

- CMND/CCCD.

2.4.2. Học sinh: 

- Họ và tên (*); 

- Giới tính (*); 

- Lớp (*); 

- Ngày sinh (*); 

- Họ và tên mẹ; 

- Năm sinh của mẹ; 

- Họ và tên người giám hộ;

- Năm sinh người giám hộ. 

Lưu ý: 

1. Để tránh trùng lặp tài khoản, nhà trường vui lòng đồng bộ lớp học và tài khoản về hệ thống K12Online trước khi tạo mới. 

2. Học sinh bắt buộc phải có thông tin họ và tên và năm sinh của mẹ hoặc người giám hộ. 

III. Một số nghiệp vụ khác

3.1. Reset mật khẩu tài khoản

Nhà trường có thể đổi mật khẩu cho tài khoản GV, HS trong trường bằng cách:

- Vào Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản

- Tìm tài khoản cần đổi mật khẩu và click vào biểu tượng Đổi mật khẩu (hình chìa khóa)

3.2. Xuất danh sách tài khoản

Để xuất file danh sách tài khoản GV, HS trong trường, nhà trường thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Nhà trường vào Báo cáo thống kê => Chọn Báo cáo người dùng;

  2. Chọn loại người dùng (GV/HS) cần lấy danh sách => Nhấn Xuất Excel để tài file Excel danh sách tài khoản về máy tính.

3.3. Đăng xuất tài khoản ra khỏi mọi thiết bị khác

- Với những đơn vị đăng ký dịch vụ K12Online, sẽ có tính năng chặn đăng nhập tài khoản ở nhiều thiết bị. Học sinh chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại cùng một thời điểm, không thể đăng nhập trên các thiết bị khác cùng lúc đó. 

- Trong trường hợp nhà trường muốn hỗ trợ học sinh đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị thì thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà trường vào menu Quản lý tài khoản => Chọn Danh sách tài khoản

Bước 2: Lọc loại tài khoản Học sinh => Tìm tài khoản cần hỗ trợ đăng xuất. 

Bước 3: Tại cột Hành động, click vào biểu tượng Đăng xuất ra khỏi mọi thiết bị

3.4. Nhà trường cho phép GVCN có thể reset mật khẩu cho học sinh

Bước 1: Nhà trường vào Cấu hình hệ thống => Chọn Cấu hình nâng cao

Bước 2: Bật tính năng Cho phép giáo viên reset mật khẩu học sinh => Sau đó nhấn Lưu lại


3.5. Phân quyền tài khoản

Nhà trường có thể phân quyền cho các giáo viên có các quyền khác nhau trên hệ thống K12Online. Thao tác như sau:

- Vào Quản lý tài khoản => Chọn Thêm mới. Sau đó nhà trường nhập tài khoản và vai trò cần phân quyền.

Danh sách các quyền hiện có: 

- Chủ sở hữu: Quyền cao nhất của trường, tương đương với tài khoản admin của trường.

- Quản lý tài khoản: Quyền quản lý menu Quản lý tài khoản trên trang quản trị trường. 

- Thời khóa biểu: Quyền quản lý menu Thời khóa biểu trên trang quản trị trường: Xem thời khóa biểu các lớp...

- Kỳ thi: Quyền sử dụng trong các kỳ thi cấp trường. 

- Quản lý báo cáo: Quyền xem menu Báo cáo thống kê cấp trường. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục