Hướng dẫn gắn domain vào hệ thống K12Online

Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền 

Bước 2: Thêm các bản ghi sau:

- Đang cập nhật thông tin...

Bước 3: Liên hệ Viettel để được hỗ trợ kích hoạt. 

Lưu ý: Để sử dụng được tính năng lớp học ảo qua webview, tên miền phải có chứng thực HTTPS và SSL. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục