Tạo tài khoản

Khởi tạo và quản lý tài khoản K12Online
Các đơn vị có nhu cầu sử dụng hệ thống K12Online, vui lòng liên hệ nhân viên Viettel tỉnh/tp để được khởi tạo và hỗ trợ. Thông tin cần cung cấp như sau;- Tên trường;- Mã trường (theo Bộ GD&ĐT quy định);- Đơn vị trực thuộc;- Tỉnh/thành phố trực ...
Các tính năng dành cho Giáo viên chủ nhiệm
1. Xem thời khoá biểu của lớp mình chủ nhiệm- Giáo viên chủ nhiệm có thể xem thời khoá biểu của lớp mình chủ nhiệm và điểm danh của từng tiết học của lớp đó. - Giáo viên vào menu Thời khoá biểu => Lọc lớp chủ nhiệm cần xem. Lưu ý: Nếu GVCN không ...
Các tính năng dành cho Tổ trưởng chuyên môn
1. Kiểm duyệt Bài giảng của các giáo viên trong tổBước 1: Tổ trưởng chuyên môn và Quản lý đào tạo => Chọn tên tổ của mình Bước 2: Chọn bộ lọc Bài giảngBước 3: Xem và kiểm duyệt các bài giảng của giáo viên trong tổ đưa lên. 2. Kiểm duyệt Kế hoạch bài ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?