Các tính năng dành cho Giáo viên chủ nhiệm

1. Xem thời khoá biểu của lớp mình chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm có thể xem thời khoá biểu của lớp mình chủ nhiệm và điểm danh của từng tiết học của lớp đó. 
- Giáo viên vào menu Thời khoá biểu => Lọc lớp chủ nhiệm cần xem. 
Lưu ý: Nếu GVCN không chọn lớp cần xem sẽ không nhìn thấy thời khóa biểu của những giáo viên khác. 

2. Theo dõi quá trình học tập của học sinh

- Giáo viên chủ nhiệm có thể xem được toàn bộ kết quả học tập các môn học của lớp mình chủ nhiệm

  • Chi tiết lịch sử học tập của học sinh
  • Xem bảng điểm các môn học

 

- Giáo viên vào menu Quản lý đào tạo => Chọn Lớp học => Chọn lớp được phân công chủ nhiệm => Nhấn biểu tượng Xem chi tiết (hình con mắt) để vào lớp.

- Để xem tình hình học tập của từng em học sinh trong lớp, giáo viên vào tab Học sinh => Chọn học sinh cần xem chi tiết

- GV có thể chi tiết từng HS đã xem nhưng bài giảng của môn nào, tiến độ ra sao hoặc các bài kiểm tra được bao nhiêu điểm. 

3. Reset mật khẩu học sinh (nếu nhà trường cho phép)

Bước 1: Giáo viên vào Quản lý đào tạo => Chọn Lớp học => Chọn lớp mình chủ nhiệm mà cần reset tài khoản cho học sinh

Bước 2: Vào tab Học sinh => Tìm học sinh cần reset mật khẩu => Click vào biểu tượng reset mật khẩu (hình chìa khoá) ở cột hành động. 

Lưu ý: Tính năng này chỉ được kích hoạt nếu admin trường cho phép. Nếu GVCN đã làm theo hướng dẫn rồi mà vẫn chưa được, vui lòng liên hệ Nhà trường để được phân quyền. 

4. Theo dõi sổ đầu bài online của lớp mình chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm có thể theo dõi được sổ đầu bài online các tiết học khác của lớp mình chủ nhiệm.


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục