Một số lưu ý khi tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên K12Online

Dưới đây là một số lưu ý khi tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên K12Online:

I. Một số lưu ý chung

1.1. Cần có kế hoạch kiểm tra/thi từ sớm

- Giáo viên/Nhà trường cần có kế hoạch từ sớm để tổ chức kiểm tra/thi không gấp gáp.

- Thông báo cho học sinh và phụ huynh nắm được để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo như máy móc, mạng Internet và kiểm tra các vấn đề về đăng nhập, tài khoản trước khi kiểm tra/thi. 

1.2. Lưu ý đặt tên bài kiểm tra/thi

- Khi đặt tên bài kiểm tra/kỳ thi/đề thi, không nên đặt tên các bài kiểm tra/kỳ thi/đề thi giống hệt nhau. Sau này theo dõi hoặc hỗ trợ học sinh làm bài sẽ rất khó để check. 

1.3. Lưu ý về nội dung bài kiểm tra/thi

- Các câu hỏi có chứa các công thức toán học soạn thảo bằng Mathtype, không dùng Symbol và Equations trong Word để tránh gặp lỗi hiển thị. 

- Các câu hỏi có chứa bảng biểu, biểu đồ, đồ thi... nên chụp ảnh lại rồi đưa lên để hiển thị được tốt nhất. 

- Luôn kiểm tra kỹ nội dung bài kiểm tra/thi trước khi diễn ra, đảm bảo nội dung hiển thị chính xác. 

1.4. Lưu ý về cấu hình điểm

Giáo viên/Nhà trường cần lưu ý về cấu hình điểm của câu hỏi trong bài kiểm tra/đề thi. 

- Với bài kiểm tra/đề thi dạng đề nhập tay và ma trận, nếu giáo viên/nhà trường không chọn cấu hình điểm thì mặc định hệ thống sẽ chia đều. 

- Với bài kiểm tra/đề thi dạng PDF, mặc định điểm sẽ chia đều cho các câu hỏi. 

1.6. Lưu ý về cấu hình bài kiểm tra/đề thi

- K12Online hỗ trợ rất nhiều cấu hình để giáo viên/nhà trường có thể linh hoạt cho bài kiểm tra. Giáo viên/Nhà trường chú ý kiểm tra lại phần cấu hình nâng cao để kiểm tra lại các cài đặt của bài kiểm tra. 

1.7. Lưu ý trước khi lưu bài kiểm tra/đề thi

- Lưu ý khi cài đặt các chế độ của bài kiểm tra/đề thi và cấu hình nâng cao cho phù hợp với mong muốn của mình. Ví dụ như số lượt cảnh báo vi phạm tối đa để nộp bài tự động; cấu hình xem bài làm, đáp án, lời giải...

- Nếu là bài kiểm tra/đề thi dạng ma trận hoặc nhập tay, giáo viên mà đã tạo bộ mã đề thì khi có bất kỳ thay đổi nào về nội dung và cấu hình bài kiểm tra/đề thi. 

1.8. Tổ chức thi thử trước khi thi chính thức

- Cần hình thành thói quen làm bài kiểm tra/thi trực tuyến cho học sinh liên tục để học sinh làm quen với cách thức và kinh nghiệm làm bài kiểm tra/thi trực tuyến. 

- Sau mỗi lần thi thử, luyện tập, giáo viên/nhà trường cần rút kinh nghiệm và phổ biến, hướng dẫn lại cho học sinh để tránh các sai sót xảy ra trong quá trình làm bài. 

1.9. Lưu ý khi giao dề và chuẩn bị kiểm tra/thi

- Trước ngày diễn ra kiểm tra/thi, giáo viên/nhà trường yêu cầu học sinh đăng nhập hệ thống để xem đã thấy bài kiểm tra/đề thi hiện trên hệ thống chưa. Nếu chưa báo lại giáo viên/nhà trường để kiểm tra.

II. Một số câu hỏi thường gặp

1. Tại sao bài kiểm tra tập trung sau khi giáo viên tạo lại hiện 0/0

- Bài kiểm tra tập trung phải gán vào thời khóa biểu. Sau khi gán vào thời khóa biểu cho lớp rồi mới hiện ra tổng số học sinh đã thi/tổng số cần phải làm bài. 

2. Tạo sao nhà trường đã tạo đề thi rồi nhưng học sinh không nhìn thấy đề thi. 

- Nếu kỳ thi đó là kỳ thi chính quy, nhà trường cần phải đăng ký cho học sinh và duyệt đăng ký thì mới thấy.

3. Làm sao để chấm điểm thập phân cho câu tự luận

- Giáo viên/Nhà trường nhấn ký tự phẩy. Ví dụ: 6,5

4. Nội dung bài kiểm tra, đề thi sai có sửa được không?

- Không. Giáo viên/Nhà trường vui lòng kiểm tra kỹ lại nội dung bài kiểm tra, đề thi để tránh sai sót trước khi diễn ra.

5. Làm thế nào để thêm lượt làm cho đề thi cấp trường?

Trường hợp 1. Với bài thi đang diễn ra: Nhà trường đăng nhập vào tài khoản quản trị trường ->Vào Khảo thí -> Quản lí kì thi -> chọn Kì thi ->Báo cáo -> chọn đề thi -> Báo cáo chi tiết -> tab Bảng điểm -> Thêm lượt cho học sinh
 Trường hợp 2. Với bài thi đã kết thúc:
+) Nếu học sinh chưa vào làm: Nhà trường đăng nhập vào tài khoản quản trị trường ->Vào Khảo thí -> Quản lí kì thi -> chọn Kì thi ->Báo cáo -> chọn đề thi -> Báo cáo chi tiết-> tab Danh sách học sinh -> Tiện ích đánh dấu học sinh -> Lưu lại
 +) Nếu học sinh đã làm bài thi thì làm theo 2 bước:
Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào tài khoản quản trị trường ->Vào Khảo thí -> Quản lí kì thi -> chọn Kì thi ->Báo cáo -> chọn đề thi -> Báo cáo chi tiết -> tab Bảng điểm -> Thêm lượt cho học sinh
Bước 2 : Vào tab Danh sách học sinh -> Tiện ích đánh dấu học sinh -> Lưu lại


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục