Hướng dẫn cài đặt ứng dụng K12Online trên Windows 7

Ngoài việc dùng trình duyệt Google Chrome để tham gia vào tính năng lớp học ảo và họp trực tuyến, Sở/Phòng/trường và giáo viên có thể sử dụng ứng dụng K12Online được cài đặt trên máy tính để sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tải về và cài đặt ứng dụng K12Online. 

I. Thông tin phiên bản mới nhất của ứng dụng K12Online (dành cho Windows 7, 8)

1. Tên phiên bản: K12Online v1.2

2. Ngày phát hành: 19/08/2021

3. Các tính năng hiện có của ứng dụng:

- Họp trực tuyến (Dành cho Sở/Phòng/trường/GV);

- Lớp học ảo (Dành cho GV/HS);

- Hội nghị trực tuyến (Dành cho Sở/Phòng/trường/GV);

- Hướng dẫn

- Giới thiệu. 

Lưu ý: Nếu người dùng đã cài phiên bản cũ hơn thì tải lại bản mới nhất theo hướng dẫn ở mục IV dưới đây. 

II. Đối tượng sử dụng

1. Giáo viên dùng để dạy học (sử dụng tính năng Lớp học ảo) trên K12Online.

2. Giáo viên dùng để tham gia các cuộc họp (sử dụng tính năng Họp trực tuyến) trên K12Online 

3. Sở/Phòng/trường dùng để tổ chức/tham gia các cuộc họp (sử dụng tính năng Họp trực tuyến) trên K12Online;

4. Học sinh tham gia học trực tuyến (sử dụng tính năng Lớp học ảo) trên K12Online. 

III. Yêu cầu tối thiểu

1. Dành cho máy tính hệ điều hành Windows 7, 8

2. Cấu hình tối thiểu Core i3, RAM 4Gb trở lên

3. Thiết bị kết nối đường truyền Internet riêng, băng thông tối thiểu 20Mbps.

IV. Hướng dẫn cài đặt

Người dùng tải về file cài đặt K12Online (dành cho Windows 7,8): XEM TẠI ĐÂY

Bước 1: Cài đặt file: 01.vc.x86.exe

Bước 2: Cài đặt file: 02.dotNet.exe

Bước 3: Cài dặt file: 03.K12OnlineSetup.msi

Bước 4: Khởi động lại máy tính. 

CHÚ Ý

- Nếu trong quá trình cài đặt file 02.dotnet.exe trên Windows 7 bị lỗi, cài đặt file: 04.fixWindows.msu

- Khởi động lại máy và thực hiện lại từ Bước 2


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục