Làm thế nào để đăng nhập vào K12Online?

Người dùng trên K12Online có thể sử dụng k12Online trên cả web và mobile app. 

1. Website

- Có 2 cách để đăng nhập trên K12Online: 

Cách 1: Đăng nhập trực tiếp trên trang chủ k12online.vn 

- Đối với admin Sở/Phòng/trường; chuyên viên Sở/Phòng; GV; HS, đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng tài khoản SSO.
- Đối với nhân viên Viettel; nhân viên chăm sóc khách hàng; đối tác nội dung thì đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng tài khoản khác

Cách 2: Đăng nhập từ link của đơn vị

- Đối với admin Sở/Phòng/trường; chuyên viên Sở/Phòng; GV; HS, đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng tài khoản SSO.
- Đối với nhân viên Viettel; nhân viên chăm sóc khách hàng; đối tác nội dung thì đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng tài khoản khác

2. Ứng dụng trên điện thoại

Người dùng cài đặt ứng dụng K12Online và đăng nhập vào bằng tài khoản được cấp. 
- Đối với admin Sở/Phòng/trường; chuyên viên Sở/Phòng; GV; HS, đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng tài khoản SSO.
- Đối với nhân viên Viettel; nhân viên chăm sóc khách hàng; đối tác nội dung thì đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng tài khoản khác

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục