Có gì mới trên K12Online?

Tháng 5/2023

- Bổ sung tính năng Reset mật khẩu hàng loạt theo file Excel

- Bổ sung dạng câu hỏi nhập file word câu phức (Dạng  ABCD)

- Bổ sung nghiệp vụ Kế hoạch giáo dục cấp Tổ chuyên môn và cá nhân


Tháng 2/2023

- Bổ sung tính năng Báo cáo tự đánh giá mức chuyển đổi số trong dạy học

- Bổ sung tính năng Đặt lại mật khẩu hàng loạt/theo danh sách

- Bổ sung tính năng Cảnh báo vi phạm


Tháng 1/2023

- Nâng cấp giao diện & tối ưu hệ thống. 


Tháng 10/2022

- Nâng cấp đăng nhập qua luồng tài khoản SSO 2.0 qua mobile app và web;

- Cho phép nhà trường chủ động tạo lớp, tài khoản (với những trường không sử dụng SMAS). 


Tháng 9/2022

- Cập nhật tính năng Bảng tin


Tháng 8/2022

- Tích hợp luồng đăng nhập SSO 2.0;
- Cập nhật trang tổng quan;
- Cập nhật tính năng Kho học liệu;
- Tích hợp tính năng Trung tâm hỗ trợ trên mobile app. 

Tháng 7/2022

- Cập nhật phiên bản mới của K12Online trên mobile app: 
+ Bộ icon mới; ; 
+ Gom nhóm Thời khoá biểu và Lịch sự kiện; 
+ Tối ưu tool chấm thi offline;
- Tối ưu tính năng Chương trình học;
- Yêu cầu đổi mật khẩu mặc định sau khi đăng nhập. 

Tháng 6/2022

- Tối ưu hiển thị Thời khóa biểu, Lịch sự kiện, Chương trình học thành menu Lịch của tôi
- Cập nhật thông tin K12Online trên mobile app
- Cập nhật icon app. 

Tháng 5/2022

- Bổ sung cảnh báo với các tài khoản chưa đổi mật khẩu mặc định hoặc sử dụng mật khẩu chưa an toàn. 


Tháng 4/2022

- Cập nhật tính năng Đấu trường K12Online;
- Cập nhật ứng dụng K12Online trên Android, iOS phiên bản 1.7.7
- Bổ sung link HDSD tại các tính năng thường dùng cho học sinh tiện tra cứu; 
- Bổ sung cảnh báo đổi mật khẩu trên web và mobile app; 
- Cập nhật giao diện đổi mật khẩu trên mobile app;
- Gom nhóm các menu lại.

Tháng 03/2022
*) Tính năng khác
- Bổ sung tính năng Đấu trường K12Online;
- Cập nhật ứng dụng K12Online trên Android, iOS phiên bản 1.7.4-1.7.5. 

Tháng 02/2022

*) Đối với giáo viên

- Cho phép xuất danh sách tài khoản.

*) Đối với Nhà trường

- Sửa thống kê truy cập nhiều nhất/ít nhất tách riêng GV, HS.

- Cập nhật tính năng thi cấp trường mới.

Tháng 01/2022

*) Đối với học sinh

- Ra mắt phiên bản mobile app mới, phiên bản 1.7.3. 

*) Đối với Nhà trường

- Gom nhóm 3 menu Thời khóa biểu, Lịch sự kiệnHọp trực tuyến vào menu Lịch sự kiện để cho gọn thanh menu do hệ thống hiện tại phát triển có nhiều tính năng.

 - Bổ sung tính năng import câu hỏi tự luận Word. Giáo viên có thể nhập câu hỏi tự luận trong file Word theo định dạng như sau, khi đưa lên hệ thống sẽ nhận dạng là câu tự luận. Ví dụ: 

Câu 16: Thầy/cô hãy lên kế hoạch tổ chức thi học kỳ trên K12Online.

Lưu ý: Sau khi cho câu tự luận, nhớ chọn cấu hình điểm cho câu tự luận đó. Nếu không muốn hệ thống tự động chia đều.

 - Bổ sung thông tin điểm của từng câu khi Xem trước (hoặc khi In đề) đề thi để giúp nhà trường kiểm tra dễ dàng hơn. 

 

Khi in đề thi

 - Bổ sung tính năng in phiếu soi đáp án đề thi/bài kiểm tra dạng ofline

- Fix lỗi sửa xóa câu hỏi đang/đã sử dụng 

- Bổ sung quản lý license 

*) Đối với giáo viên

- Bổ sung trạng thái làm bài của học sinh và tab Bài thi (Đang làm) trong chi tiết đề thi dành cho Giáo viên coi thi

- Bổ sung tính năng import câu hỏi tự luận Word. Giáo viên có thể nhập câu hỏi tự luận trong file Word theo định dạng như sau, khi đưa lên hệ thống sẽ nhận dạng là câu tự luận. Ví dụ: 

Câu 16: Thầy/cô hãy lên kế hoạch tổ chức thi học kỳ trên K12Online.

Lưu ý: Sau khi cho câu tự luận, nhớ chọn cấu hình điểm cho câu tự luận đó. Nếu không muốn hệ thống tự động chia đều.

 - Bổ sung thông tin điểm của từng câu khi Xem trước (hoặc khi In đề) BKT/đề thi

- Bổ sung tính năng tạm xóa Bài giảng

- Bổ sung tạm xóa Lớp học ảo

- Bổ sung tính năng in phiếu soi đáp án đề thi/bài kiểm tra dạng ofline

- Fix lỗi sửa xóa câu hỏi đang/đã sử dụng 

*) Tính năng khác

- Cập nhật điều chỉnh nghiệp vụ phần Đối tác nội dung:

+ Đối tác: Bổ sung các loại học liệu và điều chỉnh luồng sử dụng

+ Nhà trường: Bổ sung tính năng phân giáo viên quản lý lớp theo chương trình học và điều chỉnh giao diện

+ Giáo viên, Học sinh: Điều chỉnh giao diện Chương trình học trên web và app

- Hiển thị dữ liệu theo năm học, học kỳ

- Đấu trường K12Online 


Tháng 12/2021

1. Cập nhật phiên bản mới trên mobile - phiên bản v1.7.2: 

- Bổ sung tính năng đổi mật khẩu của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm (nếu nhà trường cho phép);

- Bổ sung thêm chú thích trạng thái câu hỏi (đã làm/chưa làm) khi xem lại bài làm. 

- Tối ưu chụp ảnh bài làm trong bài -kiểm tra ở một số thiết bị;

- Tối ưu hiển thị kí tự đặc biệt...

2. Tối ưu nghiệp vụ kiểm tra, thi cấp trường (sắp ra mắt)

- Bổ sung quyền Thời khóa biểu cấp trường;

- Bổ sung quyền Kỳ thi cấp trường và phân quyền trong kỳ thi cấp trường (luồng chấm thi mới);

- Bổ sung tính năng Đánh phách bài thi (luồng chấm thi mới);

- Bổ sung thông tin IP của học sinh khi làm bài và mã đề, nhận xét trong menu Danh sách bài thi.

- Bổ sung nghiệp vụ In bài làm của học sinh (trong kỳ thi cấp trường)

- Sửa lại bảng phúc khảo và cho xuất Excel (trong kỳ thi cấp trường).


Tháng 11/2021

1. Không cho phép bài giảng tự do được gán thời khóa biểu

Trước đây, hệ thống cho phép giáo viên gán bài giảng tự do vào thời khóa biểu. Việc này là không cần thiết và nhầm lẫn với học sinh. Vì nhiều trường hợp học sinh đã hoàn thành bài giảng đó trước thời gian mà giáo viên thời khóa biểu rồi, nhưng đến tiết trong thời khóa biểu không tham gia học (vì nghĩ mình đã học rồi, nên không cần học nữa). Dẫn tới điểm danh vắng, giáo viên hiểu nhầm là không học. 

Để phân biệt rõ và tránh học sinh nhầm lẫn 2 loại bài giảng, hệ thống sẽ không cho phép gán bài giảng tự do vào thời khóa biểu nữa. Xem giới thiệu và hướng dẫn chi tiết tại: https://hotro.k12online.vn/giao-vien/bai-giang-truc-tuyen.html

2. Cho phép nhập câu hỏi có ký tự <hành động>; <điều kiện>; trong môn Tin học

=> Cho phép nhập câu hỏi, nội dung có chữ ký tự dạng <điều kiện>; <hành động>;

3. Cho phép sửa câu hỏi trong NHCH

=> Cho phép giáo viên sửa câu hỏi trong NHCH (Trước đây không cho sửa). 

Lưu ý: Khi sửa câu hỏi, hệ thống tự động sinh ra một câu hỏi mới và ẩn câu hỏi cũ đi. 

4. Bổ sung bộ lọc trả lời Đúng/Sai/Nhiều/Ít nhất

=> Bổ sung bộ lọc câu hỏi theo các thuộc tính: trả lời đúng nhiều nhất, sai nhiều nhất, trả lời ít nhất, trả lời nhiều nhất trong tính năng Danh sách câu hỏi của Ngân hàng câu hỏi cấp Sở/Phòng/trường. 

5. Sửa lại cảnh báo số lần nộp bài

Trong lần vi phạm thứ n-1, hệ thống sẽ thông báo là lần tiếp theo sẽ tự động nộp bài. 

6. Sửa lại in đề thi cho dễ nhìn hơn

7. Cho phép Nhà trường phân công dự giờ, giáo viên tham gia dự giờ

- Xem hướng dẫn dành cho nhà trường phân công dự giờ tại: https://hotro.k12online.vn/nha-truong/quan-ly-du-gio.html 

- Xem hướng dẫn dành cho giáo viên tham gia dự giờ tại: https://hotro.k12online.vn/giao-vien/tham-gia-du-gio-tren-k12online.html

8. Tối ưu lại quy trình khảo thí cấp trường

- Đơn vị nào muốn áp dụng quy trình mới với nhiều tiện ích hơn, vui lòng liên hệ Viettel tỉnh/tp để được kích hoạt. 

9. Tối ưu lại quy trình khảo thí cấp Sở/Phòng

- Đơn vị nào muốn áp dụng quy trình mới với nhiều tiện ích hơn, vui lòng liên hệ Viettel tỉnh/tp để được kích hoạt. 

10. Sửa tên menu Chấm thi/Coi thi thành Nghiệp vụ thi và tối ưu nghiệp vụ

- Đơn vị nào muốn áp dụng quy trình mới với nhiều tiện ích hơn, vui lòng liên hệ Viettel tỉnh/tp để được kích hoạt. 

11. Cho phép GV, HS tự cập nhật một số thông tin cá nhân (nếu nguồn CSDLN)

Không áp dụng với những tài khoản đồng bộ từ SMAS. 

12. Nhà trường có thể thực hiện nghiệp vụ chuyển lớp cho HS (nếu nguồn CSDLN)

Không áp dụng với những tài khoản đồng bộ từ SMAS. 

13. Nhà trường có thể chuyển trường cho GV, HS (nếu nguồn CSDLN)

Không áp dụng với những tài khoản đồng bộ từ SMAS. 

14. Bổ sung tính năng Sổ đầu bài

- Xem hướng dẫn dành cho giáo viên tại: https://hotro.k12online.vn/giao-vien/cap-nhat-so-dau-bai-online.html 


Tháng 10/2021

*) Đối với giáo viên

1. Cập nhật lại giao diện tạo bài kiểm tra; chấm bài kiểm tra

2. Cho phép GV tạo ghi chú đầu bài kiểm tra (dùng cho các môn cần cung cấp dữ kiện đầu bài)

3. Tách riêng tải lên file mp3 và mp4 tại khung nhập câu hỏi để GV tìm kiếm thuận tiện hơn. 

4. Cho phép GV chấm lại BKT sau khi hoàn thành chấm bài; in bài làm của học sinh (dạng đề đơn giản, dạng ABCD)

5. Nâng cấp import file câu hỏi từ Word (dạng ABCD) trong dạng bài kiểm tra nhập tay

6. Cho phép giáo viên tùy chọn thời lượng và thời gian cho phép làm lại bài khi thêm lượt cho học sinh đối với đề tập trung 

7. Khi tạo bài kiểm tra/ đề thi, chỉ được sử dụng NHCH tự tạo. Không được sử dụng các NHCH được chia sẻ, muốn sử dụng thì phải copy về NHCH tự tạo, để tránh bị trùng lặp

8. Các câu hỏi đã dùng/đang dùng trong Bài kiểm tra/Đề thi thì không được sửa, xóa (Để tránh ảnh hưởng tới lịch sử, xem lại bài thi và các báo cáo liên quan). 

9. Đối với các câu hỏi sao chép từ NHCH được chia sẻ (Không phải tự tạo):
- Không được đồng bộ lên NHCH chung
- Không được chia sẻ cho người khác

*) Đối với Sở/Phòng/trường

1. Bổ sung tính năng công bố điểm cấp trường. Cho phép giáo viên chấm lại bài thi sau khi đã hoàn thành chấm bài, cho đến khi nhà trường công bố điểm

2. Bổ sung thêm mới NHCH cấp Sở, Phòng, trường

3. Nhà Trường khi duyệt câu hỏi phải chọn duyệt vào NHCH tương ứng

4. Cho phép Sở/Phòng/Trường xóa nhiều câu hỏi trong menu Danh sách câu hỏi

*) Đối với học sinh

1. Cập nhật lại giao diện danh sách bài kiểm tra, kỳ thi của học sinh

2. Cập nhật giao diện vào làm bài kiểm tra, làm bài thi và xem kết quả sau khi nộp bài của học sinh

3. Không cho phép học sinh tải về đề thi/ bài kiểm tra PDF

=> Học sinh vui lòng cập nhật ứng dụng K12Online phiên bản mới nhất để cập nhật các tính năng trên. 

Để biết thông tin chi tiết quý thầy cô vui lòng truy cập vào trang https://hotro.k12online.vn. Hệ thống K12Online trân trọng cảm ơn và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của quý thầy cô.


Tháng 08/2021

- Cập nhật quy trình chấm thi tự luận;
- Cập nhật ứng dụng K12Online trên Windows 10 v1.2;
- Bổ sung ứng dụng K12Online trên Windows 7 v1.0;
- Bổ sung tính năng phân công coi thi;
- Các bài thi có vi phạm màu đỏ để cảnh báo;
- Ra mắt chuyên trang Thông tin hỗ trợ của K12Online;

Tháng 07/2021

- Cập nhật giao diện mobile app cho đối tượng giáo viên, học sinh. 

- Bổ sung tính năng tham gia họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến trên mobile app cho giáo viên;

- Bổ sung tính năng cho phép học sinh tham gia lớp học ảo trên ứng dụng trên Windows.


Tháng 06/2021

- Bổ sung bộ lọc thời gian trong Báo cáo truy cập cho cấp Sở/Phòng;

- Bổ sung bộ lọc thời gian bắt đầu trong Báo cáo lớp học ảo cho cấp trường.

- Cho phép Sở/Phòng có thể theo dõi kết quả bài thi của trường mình trong kỳ thi cấp Sở/Phòng.

- Bổ sung báo cáo tin nhắn, hỏi đáp của hội thảo trực tuyến;

- Cải tiến hiệu năng đăng nhập và thi trực tuyến;

- Bổ sung điểm cho từng câu hỏi khi làm bài và khi xem kết quả (sắp ra mắt); 

- Ra mắt chuyên trang ôn luyện trên K12Online (sắp ra mắt);

- Bổ sung báo cáo tổng quan, báo cáo tin nhắn lớp học ảo cho giáo viên (sắp ra mắt)

- Bổ sung báo cáo tổng quan, báo cáo tin nhắn cuộc họp cho cấp Sở/Phòng/trường (sắp ra mắt);


Tháng 05/2021

- Bổ sung tính năng nhà trường có thể phân công giáo viên chấm thi tự luận cho kỳ thi cấp trường. 

- Bổ sung tính năng hội thảo trực tuyến. 

- Ra mắt bản ứng dụng K12Online cập nhật mới cho Windows: v1.1.38

- Cải tiến hiệu năng. 


Tháng 04/2021

- Tối ưu giao diện người dùng;

- Tách riêng menu Kỳ thi ra khỏi menu Bài kiểm tra;

- Bổ sung tính năng Thời khoá biểu cấp Trường;

- Bổ sung nhiều cấu hình nâng cao trong bài kiểm tra: Thống kê kết quả làm bài theo từng chủ đề, đơn vị kiến thức; Gợi ý các nội dung liên quan cần xem lại. 

- Bổ sung tính năng kỳ thi tự do cấp Sở/Phòng/trường (Đối tượng áp dụng: Sở/Phòng/trường)

- Bổ sung 3 dạng câu hỏi loại đặc thù cho môn tiếng Anh:  câu hỏi dạng phức, câu hỏi tìm lỗi sai và sửa và câu hỏi đọc liệu dạng tự luận. 

- Phát hành ứng dụng K12Online cài đặt trên Windows cho Sở/Phòng/trường/giáo viên phiên bản v1.1;

- Nâng cấp Kho học liệu và bổ sung nhiều tính năng vô cùng ưu việt; 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục