Hướng dẫn tích hợp kho học liệu trên K12Online lên cổng thông tin điện tử

Với những đơn vị mà đang sử dụng cả hai dịch vụ K12Online và cổng thông tin điện tử của Viettel thì hệ thống có tính năng cho phép nhà trường có thể tích hợp Kho học liệu của K12Online của nhà trường. 

I. Điều kiện sử dụng

- Nhà trường đang sử dụng dịch vụ cổng thông tin điện tử của Viettel;

- Nhà trường đang sử dụng dịch vụ K12Online của Viettel. 

II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào trang quản trị của cổng thông tin điện tử

Bước 2: Vào menu Danh mục => Chọn Cây chuyên mục

Bước 3: Tại đây, nhà trường thực hiện tạo mới kiểu dữ liệu là Kho học liệu K12Online => Nhấn Lưu lại

Bước 4: Hoàn thành quá trình tích hợp. 

Lưu ý: Việc hiện thị ở ngoài kho học liệu sẽ phụ thuộc và cấu hình của nhà trường trên K12Online. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục